Регіональна економіка

Частина перша Теоретичні основи регіональної економіки

Розділ 1.2. Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів

Розділ 1.3. Наукові методи аналізу та обґрунтування просторової організації господарства і

Розділ 1.4. Регіон у системі територіального поділу праці 1.4.1. Поняття про регіон

Розділ 1.5. Економічне районування та територіальна організація господарства

Розділ 1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

розділ 2.1. Економічний потенціал україни

Розділ 2.2. Господарський комплекс україни, особливості структури і трансформації і в ринкових умовах

Розділ 2.4. Міжнародні економічні зв'язки україни та її інтеграція в європейські та інші світові структури

Розділ 2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292