Предмет i метод полiтичноi економii

6. Метод політичної економії.

Пізнання певного предмету дослідження відбувається за допомогою методу дослідження, тобто системи способів, прийомів, підходів, за допомогою яких здійснюється теоретичний аналіз даної науки. “Метод” (грецьке) – шлях дослідження.

Метод політекономії – це метод сходження від абстрактного до конкретного. Найбільш повно він був використаний в “Капіталі” Маркса.

На основі найбільш загальних, абстрактних понять науки, які розкривають найбільш глибоку сутність економічних процесів, здійснюється пояснення всього багатства і різноманітності конкретних господарських явищ.

Так в “Капіталі” Маркса досліджується “економічна клітина” капіталістичної системи господарства – товарна форма продукту праці та притаманне їй протиріччя, – що дало можливість пояснити сутність грошей, капіталу, конкретних форм капіталу та доходів, що вони приносять власникам, роль праці найманих робітників у створенні доходів членів капіталістичного суспільства. Таким чином була створена економічна теорія, яка відображає зв’язки між причинами та наслідками у системі капіталістичних виробничих відносин.

В політекономії, мікроекономіці, макроекономіці здійснюють позитивний і нормативний аналіз. Ще Адам Сміт розрізнював ці два аспекти аналізу в економічній теорії – в політичній економії.

Пояснення та прогнозування економічних явищ є позитивним аналізом, він відповідає на питання — що є в економіці? Він досліджує фактичний стан економіки, має справу з узагальненнями, економічними поняттями, досліджує принципи і закони у відповідності з якими функціонує економіка.

Нормативний аналіз відповідає на питання — що повинно бути? Тут йдеться про суб’єктивні оціночні судження різних авторів стосовно покращення економічної ситуації, про конкретні рекомендації фірмам, уряду. Ці різновиди аналізу доповнюють один одного. Вони мають велике значення для менеджменту, маркетингу, розробки економічної політики держави.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292