Предмет i метод полiтичноi економii

4. Економічні закони: сутність, об’єктивний характер, різновиди. Економічні категорії.

Економічний закон – це зв’язок, взаємозалежність явищ і процесів економічного життя, що є необхідними, суттєвими і постійно повторюються.

Закони відображають суттєві аспекти економічної реальності, а в економічних явищах сутність скрита, спотворена (аналогія – Сонце начебто рухається навколо Землі, а насправді все навпаки). Здоровий глузд корисний в домашніх умовах, але не в зверхніх судженнях стосовно економіки (будь-яка торговка розуміла б все про товарне виробництво, а насправді закони товарного виробництва стали відомі тільки завдяки багаторічній праці вчених).

Економічні закони об’єктивні, вони внутрішнє притаманні виробничим відносинам, згідно з цими законами здійснюється розвиток виробничих відносин. Економічні закони не залежать від волі та свідомості людей, їх неможливо створити або відмінити.

На відміну від законів природи, які є вічними, існували ще до появи людей, економічні закони – історичні, проявляються лише в економічній діяльності людей, і деякі з них існують лише на певних відрізках історичного розвитку людства.

Не слід думати, що люди безсилі перед економічними законами (фетишизувати – фетиш, франц. «ідол», «божество»). Своїми розумними діями, що базуються на науковому дослідженні законів, вони можуть прискорювати природньо-історичні процеси, розвивати матеріальне виробництво і створювати умови для прояву інших законів. І навпаки, якщо люди не знають економічних законів або ігнорують їх, то можуть гальмувати розвиток суспільства чи навіть викликати його регрес.

Існують такі види економічних законів:

1)                загальні економічні закони, що діють на всіх етапах розвитку суспільства (закон відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил, закон підвищення потреб людей, закон зростання продуктивності праці);

2)                економічні закони, що діють в декількох способах виробництва (закон вартості);

3)                економічні закони, що діють тільки в межах одного способу виробництва, специфічні (закон додаткової вартості).

Дослідження економічної реальності передбачає розкриття не тільки економічних законів, але й вироблення економічних категорій.

Економічна категорія – це наукова абстракція, теоретичний вираз тих чи інших сторін виробничих відносин. Вони дозволяють виділяти важливі, суттєві аспекти економічного життя, відвертають увагу від несуттєвих аспектів. Приклади економічних категорій: товар, гроші, капітал, додаткова вартість, заробітна плата, прибуток.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292