Підприємство як суб’єкт господарювання

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

Якість продукції – характериз здатність задов. потреби споживача згідно призначення.

Необхідн поліпш якості прод-ії:

*зміна потреб споживачів;

*нестач природ ресурсів

*потребою нтп

*глобалізац процеси

При аналізі якості прод-ії визнач її рівня необхідн врахов такі аспекти:

*політичні(вир-во прод-ії висок якості виступ критерієм розвитку сусп-ва)

*соціальний(доведення продії до вимог споживача, забезпеч належної освіти)

*економічні( підвищ якості є основ підвищ економіки України:забезпеч потреби споживачів, збільш приб-ку під-ств, зниж матеріаломісткість, нарощ експортн потенціалу, заходи по економії сировини, підвищ конкурентоспром.)

*науково технічні(підвищ якості та рост темпів нтп є взаємозалежн)

*організаційний( вдосконал менеджменту, вдоскон системи стандартизац)

Якість визначається її рівнем.

Рівень якості- кількісна хар-ка міри придатності прод-ії задов. потреби споживачів.

Види якості:

*абсолют рівень (визнач обмеж показників якості без порівн. З аналог покзаников аналог виробів)

*відносний ( рівень що визнач показн якості окремих видів прод-ії з порівн з аналог товаром)

*перспективний ( рівень в майбутньому)

*оптимальний ( рівень за якого загальн велечина сусп. Витрат на вир-во та експлуат є мінім.)

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292