Основи психології і педагогіки

Тема 1. Особа як предмет психології та педагогіки

Тема2. С оціо культурний простір життєздійснення

Тема 3. Життший світ людини та його соціально-психологічні

Тема 4.Індивідуально-психологічна характеристика особистості

Лекція 5 Тема 5.Соціально- психологічна характеристика особистості

Тема 6. „Я-концепція" особи

Лекція 7 Тема 7.Соціально-психологічна готовність до професійної діяльності.

Лекція 8 Тема 8. Психологічні особливості комунікативної взаємодії в міжособистісних

Лекція 9 Тема 9. Утвердження особистості в професійній діяльності

Лекція 10 Тема 10. Розвиток і становлення духовного світу особистості, природних

Лекція 11 Тема 11. Психолого-педагогічні умови самотворення особистості

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292