Організація як об'єкт менеджменту

1.1.Організація як об'єкт менеджменту. Характеристики організацій, їх внутрішні складові та середовище функціонування. Основні внутрішні і зовнішні функції організацій на сучасному етапі.

Тема 2. «Сутність та зміст функцій менеджменту організацій».

Тема 3. «Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління».

Тема 4. «Сутність і загальна характеристика стратегічного менеджменту в організаціях».

Тема 5. «Основні підходи до розуміння та оцінки середовища функціонування організації».

Тема 6. «Обгрунтування місії та цілей організації».

Тема 7. «Система стратегій організації».

Тема 8. «Методичні засади реалізації стратегій організації».

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292