Інформатика та комп'ютерна техніка

Тема 12. Створення документів складної структури

1. Робота зі списками.

Список являє собою послідовність абзаців (рядків), кожен з яких починається з номера або маркера і відформотований за певними правилами. Ці правила задаються в налагодженні списків. Кожен такий абзац називається елементом списку. Над елементами списків можна проводити такі операції:

· перетворювати звичайний текст в список і навпаки;

· виконувати вставку елементів у список;

· видаляти елементи списку;

· перенумеровувати елементи списку.

Є три види списків: нумеровані, маркіровані та багаторівневі. Нумеровані та маркіровані списки мають просту структуру, багаторівневі – складну.

1.1. Створення списку.

Способи створення простих списків розглянемо на прикладі нумерованих списків.

А. Використання автоформату.

Якщо розпочати введення тексту з числа, за яким поставити крапку або дужку, то після закінчення вводу тексту і натиснення клавіші Enter даний текст автоматично перетвориться в елемент списку з відповідним номером, а в документі з’явиться номер наступного елементу. Для закінчення створення списку необхідно ввести порожній абзац.

Б. Використання панелі інструментів.

Для створення списку необхідно натиснути кнопку  панелі інструментів. При цьому на екрані автоматично з’явиться номер елемента списку. Для закінчення створення списку необхідно повторно натиснути цю кнопку.

В. Використання меню.

Цей спосіб є найбільш універсальним, тому що дозволяє задати різні види списків. Крім того, користувач може самостійно змінити параметри списку. Для цього необхідно:

а) обрати пункт меню Формат – Список; при цьому на екрані з’явиться вікно Список (рис 12.1).

б) обрати потрібний тип списку, наприклад Нумерованный ;

в) обрати потрібний вид списку;

г) натиснути кнопку ОК

 

 

 

Рис 12.1.Від вікна Список

 

 

 

 

Як видно, користувач може або розпочати нумерацію списку спочатку, або продовжити вже створений список. Кнопка Изменить дозволяє змінити формат, параметри та вигляд нумерації. При натисненні цієї кнопки на екрані з’являється відповідне вікно (рис 12.2.)

Текстове вікно Формат номера задає вигляд нумерованого списку (символ, який буде використовуватись після номера).

Текстове вікно нумерация задає вигляд нумерації списку.

Текстове вікно Положение номера задає вид вирівнювання списку та відступ першого рядка елемента списку (аналогічно відступу першого рядка абзацу).

 

 

Рис 12.2. Вид вікна Изменение нумерованного списка

 

 

 

 

 

 

Текстове вікно Положение текста задає відступ інших рядків елемента списку (аналогічно відступу зліва для абзацу).

Для створення багаторівневих списків застосовується лише останній спосіб. При цьому необхідно обрати закладку Многоуровневый вікна Список (рис 12.1). Слід пам’ятати, що зміна рівня елементів списку відбувається за допомогою клавіатури таким чином:

а) для пониження рівня елемента списку необхідно встановити курсор на початок елемента і натиснути клавішу ТАБ;

б) ) для підвищення рівня елемента списку необхідно встановити курсор на початок елемента і натиснути комбінацію клавіш Shift –ТАБ.

Налагодження елементів списку відбувається окремо для кожного рівня.

1.1. Опрацювання списків.

Опрацювання списків розглянемо на прикладі використання меню Формат – Список

А. Перетворення тексту в список. Для цього необхідно:

а) виділити частину тексту;

б) обрати пункт меню Формат - Список;

в) обрати тип та вид списку;

г) провести необхідне налагодження елементів списку.

Б. Перетворення списку в текст.

а) виділити частину списку;

б) обрати пункт меню Формат - Список;

в) обрати пункт НЕТ.

2. Робота з таблицями.

Для роботи з таблицями призначений пункт меню Таблица, який містить такі команди(рис 12.3). Цей пункт меню задає основні дії з таблицями як єдиним цілим , так і з окремими її елементами. Розглянемо основні дії з таблицями.

2.1. Створення таблиці.

Створювати таблицю можна двома способами.

Перший спосіб полягає у малюванні таблиці за допомогою панелі інструментів Таблицы и границы. Ця панель з’являється автоматично, якщо обрати пункт меню Таблица – Нарисовать таблицу. (рис 12.4). Інший спосіб вивести зазначену панель – скористатись командою Вид – Панели инстументов.

За допомогою кнопок цієї панелі можна не лише створити нову таблицю, але і внести правки до вже створеної таблиці.

Створення таблиці розпочинається зі створення загального контуру таблиці. Потім задаються внутрішні лінії. За допомогою кнопок панелі можна змінити параметри таблиці, такі як тип та товщина ліній, заливання комірок, тощо. Вихід з режиму малювання таблиці здійснюється одноразовим клацанням поза таблицею.

 

 

 

 

 

 

 

Другий спосіб створення таблиці полягає у використанні пункту меню Таблица – Добавить таблицу (рис 12.5)Користувачеві потрібно вказати кількість стовпчиків та рядків таблиці та розмір стовпчика (рекомендується залишити без зміни – Авто). Кнопка Автоформат дозволяє створити таблицю за певним зразком.

0

Рис 12.5 Вид вікнакомандиВставка таблицы

 

 

Перший спосіб використовується для створення складних таблиць (рис 12.6). Другий спосіб доцільно застосувати тоді, коли таблиця звичайна прямокутна і, як правило, має велику кількість рядків та стовпчиків (рис 12.7).  

3.2. . Виділення комірки.

Розглянемо виділення за допомогою маніпулятора.

Для виділення комірки необхідно виконати триразове клацання всередині комірки.

Для виділення всього рядка необхідно виконати одноразове клацання зліва від рядка. Покажчик при цьому прийме вигляд білої стрілки, направленої праворуч.

Для виділення стовпчика необхідно виконати одноразове клацання зверху від стовпчика. Покажчик при цьому прийме вигляд чорної стрілки, направленої донизу.

Аналогічні дії можна виконати за допомогою команд меню Таблица.

3.3. Зміна розмірів комірок.

Ці дії виконуються аналогічно тому, як відбувається зміна розмірів вікна об’єкта. Тобто необхідно встановити покажчик на межу комірки і перемістити її за допомогою маніпулятора. Покажчик при цьому прийме вигляд двонаправленої стрілки. Якщо при цьому комірка не виділена, то зміна розмірів відбудеться для всього рядка, якщо межа горизонтальна , і для всього стовпчика, якщо межа вертикальна.

Додаткові можливості по зміні розмірів комірок реалізуються за допомогою команд меню Таблица. Так, можна задати наперед визначені розміри для комірок, вирівняти їх по ширині або висоті та інше.

Інші дії, такі як: видалення, добавлення, об’єднання, розбиття комірок; перетворення фрагменту тексту в таблицю та таблиці в текст; зміна напрямку тексту в комірці; вставка формул та інші реалізуються за допомогою відповідних команд меню.

3. Створення малюнків.

3.1. Створення малюнків вбудованими засобами Word.

При створенні складних документів досить часто з’являється необхідність у використанні різноманітних малюнків. Як правило, малюнки створюються іншими додатками Windows, наприклад, стандартним додатком Paint. Але Word має вбудовані засоби для створення малюнків. Для цього призначена панель інструментів Рисование (рис 12.8). Як правило, ця панель з’являється в нижній частині вікнаWord.

 

 

  

Рис 12.8. Вид панелі інструментів Рисование

 

 

 

За допомогою неї можна виконувати такі основні дії:

а) будувати прямі лінії;

б) змінювати тип та колір ліній;

в) будувати деякі геометричні фігури, наприклад, прямокутники, еліпси, тощо;

г) використовувати деякі авто фігури (стандартний набір типових фігур, наприклад, для побудови блок-схем алгоритмів);

д) зафарбовувати замкнені контури та інше.

Для побудови лінії необхідно обрати потрібний вид лінії і за допомогою маніпулятора при натиснутій лівій кнопці побудувати її. Аналогічно будуються геометричні фігури.

Для того, щоб змінити параметри лінії (колір, тип, розмір, напрямок та вид стрілки) , її потрібно спочатку виділити. Лінія виділяється одноразовим клацанням на цій лінії. При цьому кінці відповідного відрізка цієї лінії виділяться прямокутниками (рис 12.9). Для кривих ліній при їх виділенні відмічаються межі області, в які укладається ця лінія (рис 12.10). Для зміни розміру лінії (або фігури) потрібно встановити покажчик на відповідну межу лінії (фігури) і при натиснутій лівій кнопці завершити її побудову.

Рис 12.9

 

 

 

 

Рис 12.10

 

 

 

Як правило, малюнки складаються з декількох елементів: ліній, геометричних фігур, автофігур, тощо. Для опрацювання такого малюнка як єдиного цілого, наприклад, для переміщення в інше місце документа, його потрібно згрупувати. Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

а) за допомогою кнопки Выбор объектов  панелі інструментів Рисование виділити ту частину малюнка, яка буде згрупована (об’єднана в єдине ціле);

б) обрати пункт Действия - Группировать панелі інструментів Рисование.

Для редагування згрупованого малюнка його спочатку потрібно розгрупувати. Ця дія виконується за допомогою команди Действия - Разгруппировать панелі інструментів Рисование.

3.2. Використання текстових надписів в малюнках.

При побудові малюнків часто виникає необхідність використовувати допоміжний пояснювальний текст. Для таких цілей Word має спеціальний об’єкт – Надпись. Він вставляється за допомогою кнопки – Надпись панелі інструментів Рисование.

 

Цей об’єкт має вигляд прямокутника, у середині якого записується потрібний текст. З надписами можна проводити такі ж операції, як і з іншими графічними об’єктами: лініями, фігурами, тощо. Іноді потрібно зробити межі надпису невидимими, а заповнення – прозорим. Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

а) встановити покажчик на межу об’єкта;

б) викликати меню правої кнопки для об’єкта;

в) обрати пункт Формат надписи;

г) обрати закладку Цвета и линии;

д) Задати параметри кольору для лінії – Нет линии, для заливки – Нет заливки.

3.3. Вставка готових малюнків.

Незважаючи на те, що Word має власні засоби для створення малюнків, існує також можливість вставки вже готових малюнків.

Перший спосіб: вставка малюнку, записаного у вигляді графічного файлу. Для цього потрібно:

1) Обрати пункт менюВставка - Рисунок –Из файла…

2) У вікні, що з’явиться, задати маршрут графічного файлу з малюнком.

3) Обрати потрібний файл з малюнком.

З таким малюнком як об’єктом документа можна проводити різні маніпуляції: змінювати його розміри, переносити, копіювати, навіть редагувати. Ці дії виконуються аналогічними командами як для інших об’єктів документа.

Другий спосіб: вставка фрагменту графічної копії вікна. Цей спосіб використовується тоді, коли користувачеві потрібно вставити в документ як малюнок вікно об’єкту або деяку його частину. Для цього потрібно:

1) Скопіювати в буфер обміну вікно (комбінація клавіш Alt - Print Screen).

2) Запустити графічний редактор, наприклад Paint.

3) Вставити цю копію в документ редактора.

4) Засобами редактора виділити ту частину вікна, яку потрібно вставити в документ.

5) Скопіювати її в буфер обміну (команда Правка - Копировать).

6) Вставити фрагмент в потрібне місце документа Word (командаПравка – Вставить).

Для того, щоб розташувати текст поряд з малюнком потрібно:

1) Виділити малюнок.

2) Викликати меню правої кнопки.

3) Обрати пункт меню Формат объекта.

4) Обрати закладку Положение.

5) Задати потрібний вид оточення малюнка текстом (наприклад По контуру).

Вид вікна Формат объекта зображений на рис 12.11.

  

Рис 12.11 Вид вікна Формат объекта

 

 

 

Окрім цієї дії команда Формат объекта дозволяє додаткові можливості по налагодженню малюнків.

 

 

Узагальнення по темі.

Список являє собою послідовність абзаців (рядків), кожен з яких починається з номера або маркера. Кожен такий абзац називається елементом списку. Над елементами списків можна проводити такі операції:

· перетворювати звичайний текст в список і навпаки;

· виконувати вставку елементів у список;

· видаляти елементи списку;

· перенумеровувати елементи списку.

Є три види списків: нумеровані, маркіровані та багаторівневі. Нумеровані та маркіровані списки мають просту структуру, багаторівневі – складну. Для опрацювання списків існує декілька способів. Найдоцільніше працювати зі списками за допомогою меню.

Для роботи з таблицями призначений пункт меню Таблица, Цей пункт меню задає основні дії з таблицями як єдиним цілим , так і з окремими її елементами. Основними діями з таблицями є створення таблиці, зміна параметрів (розмірів, кількості рядків та стовпчиків) таблиці, об’єднання та розбиття комірок, перетворення фрагменту тексту в таблицю та таблиці в текст.

При створенні складних документів досить часто з’являється необхідність у використанні різноманітних малюнків. Як правило, малюнки створюються іншими додатками Windows, наприклад, стандартним додатком Paint. Але Word має вбудовані засоби для створення малюнків. Для цього призначена панель інструментів Рисование . За допомогою неї можна виконувати такі основні дії:

а) будувати прямі лінії;

б) змінювати тип та колір ліній;

в) будувати деякі геометричні фігури, наприклад, прямокутники, еліпси, тощо;

г) використовувати деякі авто фігури (стандартний набір типових фігур, наприклад, для побудови блок-схем алгоритмів);

д) зафарбовувати замкнені контури та інше.

Для побудови лінії необхідно обрати потрібний вид лінії і за допомогою маніпулятора при натиснутій лівій кнопці побудувати її. Аналогічно будуються геометричні фігури.

Для того, щоб змінити параметри лінії (колір, тип, розмір, напрямок та вид стрілки) , її потрібно спочатку виділити. Лінія виділяється одноразовим клацанням на цій лінії. При цьому кінці відповідного відрізка цієї лінії виділяться прямокутниками Для кривих ліній при їх виділенні відмічаються межі області, в які укладається ця лінія. Для зміни розміру лінії (або фігури) потрібно встановити покажчик на відповідну межу лінії (фігури) і при натиснутій лівій кнопці завершити її побудову.

Як правило, малюнки складаються з декількох елементів: ліній, геометричних фігур, автофігур, тощо. Для опрацювання такого малюнка як єдиного цілого, наприклад, для переміщення в інше місце документа, його потрібно згрупувати. Для редагування згрупованого малюнка його спочатку потрібно розгрупувати.

При побудові малюнків часто виникає необхідність використовувати допоміжний пояснювальний текст. Для таких цілей Word має спеціальний об’єкт – Надпись.

Цей об’єкт має вигляд прямокутника, у середині якого записується потрібний текст. З надписами можна проводити такі ж операції, як і з іншими графічними об’єктами: лініями, фігурами, тощо.

Незважаючи на те, що Word має власні засоби для створення малюнків, існує також можливість вставки вже готових малюнків.

Питання теми:

· електронні таблиці: основні поняття;

· типи даних;

· організація обчислень.

 

Основні терміни теми: електронна таблицявідносна адресаціяабсолютна адресація.

 

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292