Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Тема 1. Становлення та розвиток інформаційних систем фінансових установ у світовій практиці

ТЕМА 2.1 Поняття системи, інформаційної системи і технології, їх класифікація

Тема 3. Автоматизована банківська система (АБС).

Тема 4. Розвиток електронних засобів зв’язку і телекомунікацій та його значення для взаємодії фінансових установ

тема 5. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ)

Тема 5.4. Моделі функціонування СЕП.

Тема 6. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT

Тема 7. Системи масового обслуговування населення

Тема 8. Автоматизація обробки інформації в податковій системі України

Тема 9. Захист інформації у фінансових установах

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292