Методологія та організація наукових досліджень

Тема 1. Суть, мета і основні задачі курсу

Тема 2. Методологія наукових досліджень

Тема 3. Наукова робота

Тема 4. Патент на винахід

Тема 5. Наукова стаття і матеріали наукової доповіді

Тема 6. Тези доповіді на науково-технічну конференцію

Тема 7. Міжнародні та національні наукові гранти

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292