Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін

ТЕМА 1 НАУКА І НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 2.СИСТЕМА НАВЧАННЯ И НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБЛІКУ І АУДИТУ

ТЕМА 3. АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН - НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМА 4. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ІНШІ ФОРМИ Й МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ

ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (КАНДИДАТСЬКОЇ АБО ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ)

ТЕМА 6. ОСНОВНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 7 ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ І ВЛАСНЕ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (КАНДИДАТСЬКОЇ АБО ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ)

ТЕМА 8. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВОГО ПРОФІЛЮ

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ І НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292