Криві другого порядку на площині

n-вимірний векторний простір.

Множина R називається векторним простором, якщо для елементів цієї множини виконані такі вимоги: кожній парі векторів a, b Є R відповідає вектор a+b Є R, який наивається сумою a i b; кожній парі векторів a i  Є R, де  – число, відповідає вектор a який наз. добутком a на число ; операції додавання векторів і множення вектора на число задовольняють аксіоми.

Векторний простір називається n–вимірним якщо у ньому існує n лінійно незалежних вектоів і нема більшої кількості лінійно незалежних векторів . вимірність простору R позначається ч-з dimR.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292