Криві другого порядку на площині

7. Означення визначника n-го порядку

Озн: Визначником n-го порядку ,що відповідае квадратній матриці А n-го порядку , називається алгебраїчна сумма n! доданків, які є всіма можливими добутками елементів, узятих по одному і тільки по одному зкожного рядка і кожного стовбця, причому доданок береться із знаком  ,  де  - кількість інверсій у перестановці других індексів елементів доданка , коли ці  елементи розміщені в порядку зростання перших індексів.

*           ,де підсумування здійснюється за всіма переставленнями чисел 1,2,…,n

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292