Криві другого порядку на площині

4. Комплексні числа. Тригонометрична форма комплексного числа

Комплексне число –  z = a + ib, де i – уявна одиниця

z = a + ib  -  алгебраїчна форма комплексного числа

а – дійсна частина 

b – уявна частина 

Якщо b=0, то

Якщо а=0, то

Кожному комплексному числу відповідає пара дійсних чисел a,b. Навпаки кожній парі a,b відповідає комплексне число.

Компл. числа можна представляти, як точки компл. площини. При цьому ОХ – дійсна вісь, а ОУ – уявна вісь. В багатьох випадках компл. число зручно представляти, як радіус-вектор точки з координатами А,В.

аргумент компл. числа визначається з точністю до

Тригонометрична ф-ла:

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292