Криві другого порядку на площині

16. Обернена матриця

Квадратна матриця наз. оберненою до квадр.матриціA, якщовиконується

Теорема 1. Якщо матриця А не вироджена, то вона має обернену, що обч. за формулою:

Властивості:

1.                Обернена матриця єдина.

2.               

3.               

4.               

5.               

Теорема 2. Будь-яку не вироджену матрицю можна представити у вигляді добутку елементарних матриць (Будь-яку невизначена матриця еквівалентна одиничній).

Теорема 3. Якщо одна з матриць А і В не вироджена, то виконується det(AB)=(detA)(detB).

Квадратна матриця наз. оберненою до квадр.матриціA, якщовиконується

Теорема 1. Якщо матриця А не вироджена, то вона має обернену, що обч. за формулою:

Властивості:

6.                Обернена матриця єдина.

7.               

8.               

9.               

10.          

Теорема 2. Будь-яку не вироджену матрицю можна представити у вигляді добутку елементарних матриць (Будь-яку невизначена матриця еквівалентна одиничній).

Теорема 3. Якщо одна з матриць А і В не вироджена, то виконується det(AB)=(detA)(detB).

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292