Криві другого порядку на площині

3. Криві другого порядку на площині.

4. Комплексні числа. Тригонометрична форма комплексного числа

5.Визначники 2–го порядку та їх властивості.

 Визначник 3-го порядку.  Алгебраїчні доповнення та мінори. Формула Лапласа.

6. Формула Крамера для систем лінійних алгебраїчних рівнянь ІІ і ІІІ порядків.

7. Означення визначника n-го порядку

8. Властивості визначників n-го порядку

n-вимірний векторний простір.

11. Ранг матриці.

14. Метод Гаусса- це спосіб роз. СЛР, що полягає у перетворенні с-ми, у таку еквіваленту, розв. якої знаходять  досить легко.

16. Обернена матриця

21. Границя функції.

32. Перше правило Лопіталя.

33. Екстремум функції

49. Інтегрування раціональних дробів.

51. Інтегрування тригонометричних виразів, універсальна тригонометрична підстановка.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292