Корпоративне управління

Тема 1: Суть корпоративного управління

Тема 2: Принципи корпоративного управління

Тема 3. Суть та види акціонерних товариств

Тема 4. Загальні збори акціонерів

Тема 5. Регулювання господарської діяльності акціонерних товариств

Тема 6: Фонди, що можуть створюватись у корпорації

Тема 7. Корпоративна стратегія: поняття, етапи розробки, види

Тема 8: Цінні папери корпорації: поняття, види та характеристика

Тема 9: Управління інвестиційним портфелем корпорації

Тема 10: Управління ризиками корпорацій

Тема 11: Діагностика кризових ситуацій та банкрутства

Тема 12: Подолання кризової ситуації на підприємстві

Тема 13.: Корпоративна культура

Тема 14: Ефективність корпоративного управління

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292