Концепції сучасного природознавства

Тема 1 (частина 1). Квантовомеханічний підхід до опису будови атомів і періодичний закон.

Тема 2 (частина 1). Сучасні концепції будови молекул.

Тема 2 (частина 2). Сучасні концепції будови молекул.

Тема 3. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.

Тема 4. Термодинамічний підхід до опису фізичних, хімічних і біологічних процесів.

Тема 5. Кінетичний підхід до опису процесів.

Тема 6 (частина 1). Загальні властивості розчинів.

Тема 6 (частина 2). Загальні властивості розчинів.

Тема 7. Іонні реакції в водних розчинах.

Тема 8. Окисно-відновні процеси.

Тема 9 (частина 1). Класифікація, номенклатура та властивості органічних сполук.

Тема 9 (частина 2). Класифікація, номенклатура та властивості органічних сполук.

Тема 9 (частина 3). Класифікація, номенклатура та властивості органічних сполук.

Тема 10. Біохімічні процеси.

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292