Комп мережі

Тема 1. Вступ

Тема 9: Організація рівня передачі даних і виявлення/корекція помилок

Тема 10. Протоколи передачі даних і структура стандартів IEEE 802.x

Тема 11. Проблема розподілу каналу і протоколи колективного доступу

Тема 12. Мережа Ethernet.

Тема 13. Безпроводові мережі (БМ)

Тема 14. Мережі Token Ring і 100VG-AnyLan

Тема15. Мережа (технологія) FDDI

Тема 16. Об'єднання мереж протоколами мережевого рівня

Тема 17. Адресація у ІР-мережах

Тема 18. Протоколи маршрутизації в ІР-мережах.

Тема 19. Основні характеристики маршрутизаторів і модульного

Тема 20. Глобальні зв'язки на основі цифрових виділених ліній.

Тема 21. Глобальні мережі з комутацією пакетів

Тема 22: Протокол TCP

Тема 23. Протоколи прикладного рівня стеку TCP/IP

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292