Грошi та кредит

Рекомендація

Тема 1. Сутність та функції грошей.

Тема 1.2. Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал

Тема 1.3. Форми грошей та їх еволюція

Тема 1.4. Вартість грошей

Тема 1.5. Функції грошей

Тема 1.6. Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України

Тема 2. Сутність та основні поняття грошового ринку.

Тема 2.2. Попит на гроші та чинники, що його визначають

Тема 2.3. Пропозиція грошей та механізм її формування

Тема 2.4. Рівновага на грошовому ринку та процент

Тема 3. Грошовий оборот та його характеристика.

Тема 3.2.Модель грошового обороту. Грошові потоки

Тема 3.3 Поняття грошової маси. Структура грошової маси за ступенем ліквідності. Поняття грошових агрегатів

Тема 3.4.Швидкість обігу грошей та чинники, що її визначають

Тема 3.5 Закон грошового обігу

Тема 3.6. Механізм зміни грошової маси та грошово-кредитний мультиплікатор

Тема 3.7. Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту

Тема 3.8 Форми безготівкових розрахунків

Тема 4. Інфляція та грошові реформи.

Тема 4.2. Типи та види інфляції

Тема 4.3. Соціально- економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави

Тема 4.4.Особливості інфляції в Україні в перехідний період

Тема 4.5 Поняття, цілі та види грошових реформ

Тема 4.6. Особливості проведення грошової реформи в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року

Тема 5. Грошова система та її структура.

Тема 5.2.Типи грошових систем та їх еволюція.Стстеми металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм)

Тема 5.3 Створення та етапи розвитку грошової системи України 

Тема 5.4 Інструменти грошово-кредитної політики в Україні

Тема 6. Розвиток теорії грошових відносин.

Тема 6.2. Класичний та неокласичний варіанти кількісної теорії грошей. “Трансакційний варіант“ І.Фішера та “кембріджська версія”. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

Тема 6.3. Сучасний монетаризм як напрям кількісної теорії грошей, його відмінність від кейнсіанських концепцій

Тема 6.4. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 7. Необхідність, сутність та роль кредиту.

Тема 7.2.Функції і роль кредиту.

Тема 7.3. Форми та види кредиту.

Тема 8. Основи банківського кредитування та характеристика окремих видів кредиту.

Тема 8.2. Економічний зміст та форми банківського кредитування.

Тема 8.3. Механізм та методи банківського кредитування.

Тема 8.4. Характеристика окремих видів кредитів (під заставу цінних паперів, вексельні кредити, довгострокові кредити, лізинг-кредит.

Тема 9. Сутність та призначення фінансових посередників грошового ринку.

Тема 9.2. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх характеристика.

Тема 9.3. Основні організації та функції банківської системи. Структура банківської системи України.

Тема 10. Центральний банк, його призначення та функції.

Тема 10.2. Завдання, функції та операції центральних банків.

Тема 10.3. Національний банк України: основи його організації і діяльності.

Тема 12. Небанківські фінансово-кредитні установи та їх функції.

Тема 12.2. Характерні риси діяльності договірних фінансових посередників.

Тема 12.3. Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників.

Тема 13. Валютні відносини та валютні системи.

Тема 13.2. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення конвертованості валюти.

Тема 13.3. Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів. Основні види валютних операцій.

Тема 13.4. Необхідність. суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).

Тема 13.5. Поняття валютної системи, її структура, призначення і види.

Тема 13.6. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

Тема 13.7. Розвиток валютної системи України.

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Тема 14.2. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ.

Тема 14.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

Тема 14.4. Європейський банк реконструкції та розвитку і основні напрями його співробітництва з Україною.

Змiст

Рекомендація

Тема 1. Сутність та функції грошей.

Тема 1.2. Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал

Тема 1.3. Форми грошей та їх еволюція

Тема 1.4. Вартість грошей

Тема 1.5. Функції грошей

Тема 1.6. Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України

Тема 2. Сутність та основні поняття грошового ринку.

Тема 2.2. Попит на гроші та чинники, що його визначають

Тема 2.3. Пропозиція грошей та механізм її формування

Тема 2.4. Рівновага на грошовому ринку та процент

Тема 3. Грошовий оборот та його характеристика.

Тема 3.2.Модель грошового обороту. Грошові потоки

Тема 3.3 Поняття грошової маси. Структура грошової маси за ступенем ліквідності. Поняття грошових агрегатів

Тема 3.4.Швидкість обігу грошей та чинники, що її визначають

Тема 3.5 Закон грошового обігу

Тема 3.6. Механізм зміни грошової маси та грошово-кредитний мультиплікатор

Тема 3.7. Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту

Тема 3.8 Форми безготівкових розрахунків

Тема 4. Інфляція та грошові реформи.

Тема 4.2. Типи та види інфляції

Тема 4.3. Соціально- економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави

Тема 4.4.Особливості інфляції в Україні в перехідний період

Тема 4.5 Поняття, цілі та види грошових реформ

Тема 4.6. Особливості проведення грошової реформи в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року

Тема 5. Грошова система та її структура.

Тема 5.2.Типи грошових систем та їх еволюція.Стстеми металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм)

Тема 5.3 Створення та етапи розвитку грошової системи України 

Тема 5.4 Інструменти грошово-кредитної політики в Україні

Тема 6. Розвиток теорії грошових відносин.

Тема 6.2. Класичний та неокласичний варіанти кількісної теорії грошей. “Трансакційний варіант“ І.Фішера та “кембріджська версія”. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

Тема 6.3. Сучасний монетаризм як напрям кількісної теорії грошей, його відмінність від кейнсіанських концепцій

Тема 6.4. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 7. Необхідність, сутність та роль кредиту.

Тема 7.2.Функції і роль кредиту.

Тема 7.3. Форми та види кредиту.

Тема 8. Основи банківського кредитування та характеристика окремих видів кредиту.

Тема 8.2. Економічний зміст та форми банківського кредитування.

Тема 8.3. Механізм та методи банківського кредитування.

Тема 8.4. Характеристика окремих видів кредитів (під заставу цінних паперів, вексельні кредити, довгострокові кредити, лізинг-кредит.

Тема 9. Сутність та призначення фінансових посередників грошового ринку.

Тема 9.2. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх характеристика.

Тема 9.3. Основні організації та функції банківської системи. Структура банківської системи України.

Тема 10. Центральний банк, його призначення та функції.

Тема 10.2. Завдання, функції та операції центральних банків.

Тема 10.3. Національний банк України: основи його організації і діяльності.

Тема 12. Небанківські фінансово-кредитні установи та їх функції.

Тема 12.2. Характерні риси діяльності договірних фінансових посередників.

Тема 12.3. Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників.

Тема 13. Валютні відносини та валютні системи.

Тема 13.2. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення конвертованості валюти.

Тема 13.3. Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів. Основні види валютних операцій.

Тема 13.4. Необхідність. суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).

Тема 13.5. Поняття валютної системи, її структура, призначення і види.

Тема 13.6. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

Тема 13.7. Розвиток валютної системи України.

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Тема 14.2. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ.

Тема 14.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

Тема 14.4. Європейський банк реконструкції та розвитку і основні напрями його співробітництва з Україною.


Нові надходження

Всього підручників:

292