Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська

Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей  

Тема 2. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН

Тема 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Тема 4. СИСТЕМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Тема 5. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО РИНКУ

Тема 6. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Тема 7. ГРОШОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Тема 8. НЕБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

Тема 9. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ

Тема 10. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ГРОШОВОГО РИНКУ

Тема 11. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Тема 12. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОПЕРАЦІЇ

Тема 13. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ

Тема 14. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Тема 15. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292