Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат

Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат

Проаналізувавши динаміку та структуру операційних витрат, я виявила наступне: за період, що аналізується операційні витрати зросли майже у 2 рази, тобто на 5576, 1 тис. грн., що склало 86,22%, що і стало причиною збитку від операційної діяльності; причому найбільші темпи росту спостерігались у 2006 р. порівняно з 2005 р. – на 38,22% (3330,5 тис. грн.), хоча темпи росту у 2005 р. порівняно з 2004 р. були не набагато нижчими і складали 34,72% (2245,6 тис. грн.). А тепер детальніше по кожній складовій операційних витрат:

Матеріальні затрати зросли за весь період у 2 рази, тобто на 3166,4 тис. грн., що склало 115,78%; найбільші темпи росту спостерігались у 2006 р. – 88,85%, тобто на 2776,4 тис. грн.; у 2005 р. ріст був не такий інтенсивний і складав 14,26% і це становило 390 тис. грн. Тобто основний ріст відбувся у 2006 р. Частка матеріальних затрат у загальній структурі найбільша, вони становлять майже половину операційних витрат, причому їх питома вага у структурі за період, що аналізується збільшувалась, так за весь період майже на 7 в.п.: у 2004 р. їх частка була 42%, а у 2006 р. вона склала 49%; але у 2005 р. питома вага матеріальних затрат зменшилась на 6 в.п. порівняно з попереднім 2004 р. і склала 36%, тобто ріст прийшовся на наступний рік, що і перевищив значення 2004 року на 7 в.п.

Витрати на оплату праці теж зросли, причому майже у 2 рази за весь період, тобто на 1332 тис. грн., що склало 82,11%. Найбільші темпи росту прийшлись на 2006 р. порівняно з 2005 р. – на 844 тис. грн. (40,05%); у 2005 р. витрати зросли на 487,2 тис. грн. (30,03%) порівняно з попереднім 2004 р. Отже, можна сказати, що витрати на оплату праці росли приблизно однаковими темпами протягом періоду, що аналізується. У структурі операційних витрат вони займають четверту частину всіх витрат: так у 2004 р. їх питома вага становила 25%, але вже в наступному 2005 р. зменшилась на 1 в.п. і склала 24%, в 2006 р. питома вага склала 24,5%. Тобто за весь період суттєвих змін, я можу сказати, не відбулось.

Відрахування на соціальні заходи за період, що аналізується збільшились теж майже у 2 рази, тобто на 587 тис. грн. (88,34%). Так у 2005 та 2006 рр. вони зросли майже на однакову суму – 293,6 тис. грн. та 293,4 тис. грн. відповідно; однак основний ріст прийшовся на 2005 р., бо темп росту в цьому році склав 44,18%, а в наступному 2006 р. – 30,62%. Та суттєвих змін питомої ваги відрахувань на соціальні заходи за весь період не відбулось, їх частка у структурі операційних витрат близко 10%. Так у 2004 р. цей показник складав 10,3% ,в наступному 2005 р. досяг 10,99% , тобто майже на 1 в.п., а наступного 2006 р. опустився до 10,4%. А так як частка відрахувань на соціальні заходи в структурі операційних витрат не суттєва, зміни цього показника не справляли особливого впливу на формування фінансових результатів ЗАТ «Дніпробуд» та передусім на формування прибутку (в данному випадку збитку) від операційної діяльності.

Амортизація за весь період дещо зросла  – на 28,4 тис. грн, що склало 6,7%. Основний ріст прийшовся на 2005 р. – на 15,6 тис. грн., тобто 3,7% порівняно з 2004 р. У 2006 р. темпи росту були дещо нижчими і склали 2,9% (12,8 тис. грн.). Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі операційних витрат найменша та протягом всього періоду зменшилась майже на 3 в.п. (з 6,6% у 2004 р. до 3,8% у 2006 р.), найбільші темпи зниження спостерігались у 2006 р. – на 1,3 в.п. поівняно з 2005 р., в якому цей показник становив 5,1%. Так як частка амортизації в структурі операційних витрат незначна, зміни цього показника не чинили особливого впливу на розмір собіварстості.

Інші операційні витрати за період, що аналізується зросли на 45%, тобто на 462, 3 тис. грн., найбільші темпи росту спостерігались у 2005 р. порівняно з 2004 р. – на 1059,2 тис. грн., що склало 103,9%; а от у 2006 р. порівняно з 2005 р. інші операційні витрати зменшились на 596,9 тис. грн., тобто на 28,7%. Частка інших операційних витрат у загальній структурі за весь період зменшилась з 15,8% у 2004 р. до 12,3% у 2006 р., тобто на 3,5 в.п.; хоча у 2005 р. спостерігалось зростання цього показника до 23,9%, тобто на 8,1 в.п. порівняно з попереднім 2004 р.

Таким чином, проаналізувавши динаміку та структуру операційних витрат, я з’ясувала, що собівартість росла за рахунок збільшення операційних витрат (майже у 2 рази за весь час або на 82%). Так, насамперед, за рахунок росту матеріальних затрат (у 2 рази або на 115,8%), частка яких у загальній структурі найбільша – майже половина всіх операційних витрат, чверть усіх витрат займають витрати на оплату праці, які теж росли (майже у 2 рази або на 82%), дещо зросли інші операційні витрати (45%).

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292