Горизонтальний аналіз складових активів балансу

Вертикальний аналіз складових активів балансу

У загальній структурі активів найбільша частка належить необоротним активам і протягом періоду, що аналізується вона збільшувалась. Так у 2004 р. необоротні активи займали 60%, в наступному 2005 р. – їм належало 71,1%, тобто за рік їх частка зросла на 11,7 в.п., в 2006 р. їх частка у загальній структурі майна склала 81,52%, тобто вона збільшилася на 9,82 в.п. відносно попереднього 2005 р., та на 21,52 в.п. протягом базового 2004 р. Вплинуло на це збільшення довгострокових фінансових інвестицій у 2006 р. 10554,4 тис. грн., відповідно їх частка у структурі майна теж виросла: у 2004 р. вона складала 9,18%, в 2005 р. збільшилась на 1,28 в. п. і склала 10,46%, а у 2006 їм вже належало 49% від всього майна, що на 40 в.п. більше, ніж в базовому 2004 р. Протягом періоду, що аналізується, спостерігається зменшення частки основних фондів  у загальній структурі майна: так у 2004 р. вони займали 148,1% всього майна, в 2005 р. їх частка збільшилась на 20 в.п. і склала 168,6%, але  в 2006 р. питома вага основних фондів зменшилась на 93,6 в.п. відносно попереднього 2005 р., та на 73,1 в.п. відносно базового 2004 р. і склала 75%. Частка зносу зменшилась в половину (з 99,9% у 2004 р. до 48,6% у 2006, але в 2005 р. знос займав 110,2%). Незавершене будівництво та нематеріальні активи займають досить незначну частку від всіх активів (близько 2%), тому зміни їх структури не здійснювали особливого впливу на необоротні активи та на все майно в цілому.

Частка оборотних активів у загальній структурі майна протягом періоду, що аналізується, знижувалась. Так, у 2004 р. їм належало 39,9% всього майна, в наступному 2005 р. їх частка скоротилась на 11,7 в.п. і склала 28,2%, в 2006 р. їх частка склала 18,26%, що 9,94 в.п. менше, ніж в попередньому 2005 р., або на 21,64 в.п. менше, ніж в базовому 2004 р. на зменшення частки оборотних активів у структурі майна вплинуло: зниження частки грошових коштів та їх еквівалентів – з 13,45% у 2004 р. до 2,56% у 2006 р., тобто на 10,89 в.п. за весь період; також зниження частки дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – з 11,2% у 2004 р. до 3,1% у 2006 р., тобто на 8,1 в.п. протягом всього періоду; частка виробничих запасів у загальній структурі майна зменшилась за весь період на 2,7 в.п. – з 6,5% у 2004 р. до 3,8% у 2006 р.; частка готової продукції зменшилась з 4,8% до 1,5%. Але збільшилась частка іншої поточної дебіторської заборгованості – з 0,9% до 7% у загальній структурі майна, але її частка все одно несуттєва і тому не здійснювала особливого впливу. Питома вага витрат майбутніх періодів дуже незначна – менше, ніж 1%.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292