Галицько

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

28 вересня 1939р. між СРСР і Нім. був підписаний договір про дружбу та кордони, згідно з якими було припинено існування Польщі як держави, і більшість західноукр. земель, були приєднані до Рад. Союзу. 26жовтня 1939р. у Львові розпочали роботу Народні Збори Зх Укр. Вони ухвалили декларацію про входження Зх Укр.. до складу УРСР. 22 червня 1941р. фашистська Нім. без оголошення війни напала на Рад. Союз. Згідно з планом «Барбаросса» нім. армія наступала по трьом головним напрямкам – на Ленінград, Москву, Київ. Загарбанню Укр фашистське керівництво надавало важливого значення. Але внаслідок стратегічних прорахунків рад. керівництва Червона армія не змогла скористатись своїми перевагами і зазнавала одну поразку за іншою. Оборонні дії в Укр.. 1941р.: оборона Києва (72 дні); оборона Одеси (73 дні) з 5 серпня до 16 жовтня 1941р.; оборона Севастополя (250 днів). В процесі завоювання території Укр.. фашисти встановлювали жорстокий «новий порядок», який передбачав винищення частини населення і нещадну експлуатацію тих, хто ще залишався живим. Ще в 1939р. фашистський рейх погодився на окупацію Закарпаття Угорщиною. Окуповані Нім. та її союзниками укр землі були розчленовані. З перших днів окупації фашистський рейх почав реалізацію заздалегідь розробленої програми з експлуатації матеріальних та людських ресурсів Укр. Жорстких репресій зазнало селянство. Було знищено 215 сіл, було вбито 3,9 млн цивільного населення, понад 1,3 млн військовополонених. Окупаційні власті здійснювали широкомасштабну програму економічного пограбування країни. Щодо рад. руху Опору, то в початковий період війни він виявився слабим і неефективним. Особливе місце в історії ДСВ належить Організації укр націоналістів (ОУН), яка була однією із найважливіших політичних сил на західноукр. землях і ставила метою своєї діяльності створення незалежної укр. держави. Народ України зробив вагомий внесок у розгром фашистської Німеччини, и дав Радянській Армії щонайменше 6 млн. чоловік. Понад 2 тис. українців стали Героями Радянського Союзу. З 15 фронтів, що діяли в період війни, більше половини очолювали маршали та генерали - українці за походженням. В тилу німецьких військ, на території України, діяло понад 60 партизанських з’єднань, близько 2 тис. загонів і груп, численні підпільні організації. Великим був внесок України у створення матеріально-технічної бази перемоги над Німеччиною.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292