Галицько

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

В економічній сфері для Укр найголовнішим питанням було подолання катастрофічних наслідків війни. У зх державах реконструкція важкої промисловості відбувалася на основі стабілізації національної валюти, відбудови інфраструктури, роз-ку сільського господарства та легкої промисловості. Народне господарство було відбудовано за короткий термін, але ціною величезних фізичних і духовних зусиль. Визначною рисою відбудовчих процесів в СРСР і в Укр була орієнтація на внутрішні ресурси. Економічно зміцнили за роки війни США. 16 західноєвропейських держав прийняли таку допомогу у розмірі 13,3 млрд дол. Рад. Союз відмовився від цієї допомоги. Замість цього здійснювалась нещадна експлуатація с/г, використовувались командні методи управління, застосовувались широкомасштабні пропагандистські заходи. Трагічний відбиток на процес відбудови наклав голод 1946-1947рр. Влітку укр. село потерпало від великої засухи. Але замість надання допомоги, або хоча б розуміння проблеми, центральний уряд навпаки збільшує плани хлібозаготівель, здійснює великий за обсягом експорт хліба і продуктів тваринництва країнам, що проголосили соціальний шлях роз-ку. Жертвами голодомору в ці роки стали понад 800 тис. осіб. Відбудова народного господарства у повоєнний час була по суті продовженням індустріалізації 30-х років з її домінуванням важкої промисловості і недостатньою увагою до виробництва споживчих товарів. Важкі перемоги на трудовому фронті були кращими, ніж роки воєнного лихоліття.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292