Галицько

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

Революційні перетворення в Україні розпочалися з утвореннями у Києві 4 березня 1917 року, яке отримало назву “Українська Центральна Рада” головою якої був обраний видатний історик М. Грушевський. Важлива особливість моменту полягала в тому, що Центральна Рада в перші місяці революційних подій мала величезну підтримку більшості політичних сил і різних верст населення. Тимчасовий уряд не поділяв прагнень українців до здобуття своєї свободи і не поспішав визнавати перші завоювання Української Революції. Тому 23 червня 1917 року ЦР звернулась до населення з першим універсалом, яким проголошувався автономний статус України. Повідомлялося про створення Українського уряду – Генерального секретаріату на чолі з В. Винниченком. На основі І універсалу в липні 19117 року видається ІІ універсал, в якому було зафіксовано досягнуті домовленості. Проте незабаром Російський уряд порушив ці домовленості, суттєво обмежуючи права українських урядовців. В. Винниченко назвав цілком слушно цю ситуацію провокаційним зламом угоди. 7 (20 ) листопада 1917 року ЦР ІІІ Універсалом проголосила створення УНР у федеративному зв’язку з Росією. В документі біло викладено соц-економ та політичних реформ. Спроби реалізувати завдання ЦР став четвертий ІV ухвалений  11 січня 1917 року. Проте цей універсал було ухвалено занадто пізно і на початку 1917 оку ЦР втрачає свій політичний авторитет. ХХ століття, яке стало часом національного і державного відродження України, покликало до активної політичної діяльності плеяду видатних діячів українського національного руху.

Політичну діяльність Грушевський почав у Галичині, де в 1899 р. став одним із засновників Української національно-демократичної партії. В 1908 р. став одним з ініціаторів створення й головою Суспільства українських поступовців, що об'єднало більшість українських партій і національно-суспільних організацій. Ідеї народництва й федералізму переважали в його науковій і суспільній діяльності. Великі заслуги Грушевського як ученого, що створив цілісну концепцію українського історичного процесу. Як державний і політичний діяч періоду української національно-визвольної боротьби 1917-1921 р. він належить до числа найвизначніших фігур української історії. Серед видатних діячів українського національного руху чільне місце належить В.Винниченку. Доля відвела йому провідну роль у спорудженні фундаменту української державності, поставила в одну шеренгу з видатними діячами української літератури. В. Винниченко був головою Української Народної Республіки – Директорії. Згодом В.Винниченко намагається вийти зі складу уряду. Шукав своє місце в історії рідного народу, мріяв про вільну, незалежну, демократичну Україну. С.Петлюра був одним із провідних діячів української національно-демократичної революції: член Української ЦР, голова Українського Військового Генерального Комітету, генеральний секретар військових справ. У грудні 1917 р., не погоджуючись із курсом на замирення з Німеччиною, пішов у відставку. Сформував Гайдамацький Кіш Слобідської України і взяв активну участь у придушенні більшовицького повстання в Києві. В період Гетьманату очолював Київське губерніальне земство і Всеукраїнський союз земств, організовав упорядкування могили Т.Шевченка і Чернечої гори у Каневі. За антигетьманський маніфест Всеукраїнського союзу земств у липні був заарештований. Під час повстання проти гетьманського режиму у листопаді 1918 р. звільнений із в'язниці і обраний до складу Директорії УНР. З листопада 1918 р. — Головний Отаман Армії УНР. У лютому 1919 р. став головою Директорії УНР, отримавши практично диктаторські повноваження. На чолі об'єднаних українських збройних сил 30 серпня 1919 р. здобув Київ. 5 грудня 1919 р. виїхав у Варшаву для організації воєнно-політичного союзу із Польщею проти більшовицької Росії. За його ініціативою український і польський уряди підписали у квітні 1920 р. Варшавський договір.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292