Галицько

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

У середині 19 ст. Київ, замість офіційно визначеної йому ролі центру русифікаторської політики царизму, став центром загальнополітичного українського національного руху. На початку 1846г. була створена нелегальна політична організація Кирило-Мефодіївське товариство, назване на честь відомих слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Його засновниками були вчитель з Полтави Василь Білозерський, службовець канцелярії київського генерал-губернатора Микола Гулак і професор Київського університету Микола Костомаров. У його засіданнях постійна участь брали поет і художник Тарас Шевченко, письменник Пантелеймон Куліш та ін. Головною метою суспільство вважало досягнення Україною державної незалежності з демократичним ладом на зразок США або Французької Республіки. Виникла ідея утвердження державної незалежності України у федеративній спілці таких же незалежних слов'янських держав, кожна з яких мало б являти собою окремий штат або складалося б з декількох штатів. Київ мав стати центральним містом всього федеративного союзу, в якому раз на чотири роки збирався б найвищий спільний консультативно-регулятивний щодо міждержавних відносин орган - собор. Всі братчики виступали за повалення царського самодержавства та ліквідацію кріпацтва в Російській імперії. Ідеї визволення слов'янських народів з-під іноземного гніту та їх єднання передбачалося поширювати головним чином літературно-просвітницькою діяльністю. Найбільш докладно програму суспільства братчики виклали в історико-публіцістічеоком творі, названому Книгою буття українського народу, або Законом Божим. Громадська робота кирило-мефодіївців зосередилася навколо освіти народу і піднесення економіки України. Зокрема, братчики збирали кошти на видання популярних книг. Значення Кирило-Мефодіївського братства полягало в тому, що це була перша спроба української інтелігенції перейти до політичної боротьби. Братство вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного руху, що стала прикладом для його наступників. Тарасу Шевченку належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології. Надавши українській мові статус літературного, Шевченко заклав міцну основу нової української літератури. Основну вину за поневолення України Шевченко покладав на Росію та російських імператорів. Ще ніколи українські інтелектуали не піднімали так сильно свої голоси протесту проти російського поневолення. Шевченко не приховував ненависті до російським царям поневолювачам України Петру I і Катерині II.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292