Галицько

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

По закінченні Руїни державну організацію зберегла тільки контрольована Москвою лівобережна частина Війська Запорозького. Оскільки інституції гетьманату на Правобережжі на цей час вже були ліквідовані, то за нею закріпилася назва, яка раніше означала козацьку державу по обидва береги Дніпра – Гетьманщина. Її територія (сучасні Чернігівська, Полтавська, схід Київської та Черкаської областей) становила близько третини колишньої держави Б.Хмельницького. На 1700 р. тут проживало до третини населення України, що уціліло після Руїни – 1,5 млн.чол. Кінець XVII-XVIII ст в українській історії пройшли під знаком тотального наступу іноземних поневолювачів на українську державність та впертої боротьби народу на захист завоювань Національної революції. Протягом майже 100 років її головний здобуток – Гетьманщина – була центром політичного життя України. Хоч царська Росія контролювала її зовнішню і військову політику, постійно втручалася у внутрішні справи, все ж безпосереднє управління, ключові позиції в суді, фінансах, армії належали козацькій старшині. Набутий нею досвід, історична пам’ять про державне життя сприяли розвиткові національної свідомості українців. Прагнення царизму знищити українську державність, його переважаюча сила привели у 80-х рр. XVIII ст. до повної ліквідації Гетьманщини та самоврядування Слобожанщини і Запорожжя. Шляхетська Польща ще раніше знищила українські державницькі інституції на Правобережжі. Колоніальна політика іноземних держав характеризувалася постійним обмеженням українських прав; посиленням централізації, уніфікації, русифікації та полонізації; цілеспрямованою політикою розколу українського суспільства; хижацькою експлуатацією людських та матеріальних ресурсів України.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292