Галицько

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

Напередодні війни майже всі українські землі входили до складу Речі Посполитої. Посилювались соціальні та національні протиріччя, подальше закріпачення селян, поділ українського народу за релігійною ознакою, переслідувалось українське національне духовенство. Козацтво здійснювало збройні виступи за покращення особистих прав. Зростало невдоволення і протест українського народу проти гніту. Козацтво стало тією керівною силою, що об’єднало українське селянство, міщан і шляхту в боротьбі проти польського гніту. Українське селянство опинилось в найскрутнішому становищі. Це спонукало селян на піднесення антифеодальної національно-визвольної боротьби, що спричинило початок Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. в 1648р. його обрано гетьманом Війська Запорізького. З цього часу всі його сили спрямовані на формування війська, встановлення дипломатичних зв’язків з Кримським ханством в союзницьких цілях, проводить організаційну роботу серед реєстрових козаків. Це забезпечило гетьману перемогу на початковому етапі. В ході національно-визвольної боротьби середини 17 ст. Хмельницькому вдалось об’єднати патріотично настроєні сили навколо сформованої ним національно-державної ідеї, здійснити втілення в життя державних інституцій середини 17 ст. він зміг запобігти розв’язанню громадянської війни, проявив себе прекрасним дипломатом.

Основним досягненням діяльності Хмельницького стало відродження Української держави. Саме у відновленні незалежної держави, яка об'єднала б усі етнічні українські землі і було б спадкоємцем Київської Русі, вбачав гетьман результати очоленої їм Національно-визвольної війни. Тому побудова держави, формування всіх його ланок відбувалося під його особистим керівництвом. В руках гетьмана зосереджувалася виконавча і судова влада. Він, зокрема, скликав Генеральну та Старшинську ради, видавав універсали, брав участь у судочинстві (саме за гетьмана діяв Генеральний військовий суд), займався фінансовою системою, за рішенням ради розпочинав війну, вів мирні переговори, керував дипломатичними зв'язками з іншими державами і розвідувальною службою, був головнокомандувачем збройних сил. Безперечною заслугою Богдана Хмельницького було й те, що весь український народ, незважаючи на станові інтереси, виступив єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення. При гетьманстві Хмельницького на території Української держави були ліквідовані магнатських і шляхетське землеволодіння, фільварково-панщинна система господарювання, кріпосницькі відносини. Абсолютна більшість селян отримало особисту свободу, право спадкового володіння землею та сільськогосподарськими угіддями, а також можливість вступати до козацького стану. Гетьман став творцем української армії, яка ні в чому не поступалася європейським арміям.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292