Галицько

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

Козацтво відіграло велику роль у формуванні визвольних ідеалів українського народу, втілення української ідеї. На чолі козаччини стояли в значній частині люди, що були українською інтелігенцією, що на своїх плечах виносила національну справу свого народу. Ставши на грунт оборони релігійних і національних прав українського народу, козаччина проголошувало свою солідарність з останками української шляхти. Козацька старшина стала чинним соціально-політичним фактором формування еліти українського суспільства вже на рубежі 17 ст. Найважливішими об’єктивними причинами заснування військово-організаційного центру козацтва в Подніпров’ї – Запорозької Січі, були: внутрішня потреба в своїй організації у зв’язку із зростанням чисельності на середину 16 ст.; практична потреба в захисті своїх земель від татар; необхідність в об’єднання в згуртовані загони на чолі з досвідченим ат оманом. Велику роль відіграла Хортицька Січ. Вона справила політичний вплив на еволюцію козацтва; стосунки, що склалися в процесі створення Хортицького гарнізону, стали моделлю майбутньої суспільно-політичної організації Запорозького товариства. На Січі правили такі принципи: заперечення феодально-кріпосницької залежності та станової нерівності; рівність у праві на участь в органах управління та володіння землями; вільний вступ до його лав. На Січі функціонували законодавча, виконавча і судова гілки влади. ЗС здійснювало цілий ряд державницьких функцій. Вона створила боєздатну армію, організувала український народ на боротьбу за визволення з-під іноземного гніту, поширила козацький устрій на всі українські землі, проводила міжнародну діяльність.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292