Франція в часи Мазаріні

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

57.           Оживлення робітничого руху намітилось під час світової економічної кризи 1857 року. Діячі прогресивної партії стали створювати кооперативні товариства робочих. Робочі Лейннга в 1862 році створили самостійний союз “Вперед”, на чолі з Вальтейхом і Фріче. Союз присвятив свою діяльність обговоренню політичних і соціалістичних питань, вів активну агітацію за введення всезагального виборчого права, за скликання загального нім парламенту, розгорнув дискусію прострахування робочих. Велика увага приділялась ідеї скликання загальнонім робочого конгресу. Найбільш передові представники робітничого руху – А. Бебель, В. Лібкнехт. Вони не поривали з лівим крилом дрібнобурж демократів – Саксонською демократією (народною партією), розділяла її тактику обєднання. Шлях до створення робітничої організації перешкоджав реакційний  Пруський Закон про союзи від 11 березня 1850 року, який забороняв всілякі товариства і союзи, які вступали в контакт з іншими організаціями закордоном. Економічна криза 1866 року знову посилила роб рух. В Рурській області, Саксонії, Сілезії, Шлезвіг – Гольштейні утворились секції інтернаціоналу. До цього часу встановились особисті звязки Бебеля з Марксом. Бебель став активним марксистом інтернаціоналістом. Його популярність серед робочих зросла в звязку з вибранням його і Лебкнехта в пн нім рейхстаг. В Саксонії завдяки зусиллям Бебеля і Лібкнехта були утворені роб союзи. Звернення Бебеля і Лібкнехта до нім робочих з закликом створення роб партії відновило боротьбу за утворення партії. В 1869 році в м. Ейзенахі відбувся зїзд, який прийняв рішення про створення соц – дем – роб партії. Статут партії передбачав право кожного члена активно вирішувати питання теорії і практики. Було створено друкований орган – газету “Народна держава”. Через профсоюзи партія керувала боротьбою нім пролетаріату. Соц-дем-роб партія нім стала справжньою револ організацією. Її вожді Бебель і Лібкнехт уособлювали револ традиції нім робочих.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292