Франція в часи Мазаріні

35. В період реставрації Бурбонів.

10 месяцев правления Бурбо­нов оказалось достаточно, чтобы вновь оживились пронаполеоновские настроения. Людовик XVIII в мае 1814 г. опубликовал конституционную хартию. По «Хартии 1814 г.» власть короля ограничивалась парламентом, состоявшим из двух палат. Верхняя палата назначалась королем, а нижняя избиралась на основе высокого имущественного ценза. Это обеспечивало власть крупным землевладельцам, дворя­нам, отчасти верхним слоям буржуазии. Однако старая французская аристократия и духовенство требовали от правительства полного восстановления феодальных прав и привилегий, возвращения земельных владений. Угроза реставрации феодальных порядков, увольнение наполеоновских офицеров и чиновников вызвали взрыв недовольства Бурбонами. Этой ситуацией воспользовался Напо­леон в марте 1815 г. он высадился на юге Франции и предпринял победный поход на Париж. Империя была восстановлена.; Однако противосто­ять огромным силам Англии, России, Прус­сии и Австрии Наполеон не мог. сложилась послед­няя, седьмая коалиция. 18 июня 1815 г. в битве при Ватерлоо армия была разбита.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292