Фінансове право

Предмет, метод, системаі джерела фінансового права україни.

Тема 2 Фінансова діяльність держави як сфера фінансово-правового

Тема 3 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Тема 4 Правові основи фінансового контролю в україні.

тема 5 Бюджетне право і бюджетна системаукраїни.

Тема 6 Бюджетний процес в україні.

Тема 7 Система оподаткування в україні. Непрямі податки.

Тема 8 Податок на прибуток підприємств

Тема 9 Право вет регулювання податків з населення податок з доходів фізичних осіб

Тема 10 Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи

Тема 11 Відповідальність за порушення податкового

Тема 12 Правові основи державного кредиту.

Тема 13 правові основи страхування.

Тема 14 Система державних видатків

Тема 15 Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292