Банківське кредитування фізичних осіб

Тема 7. Зарубіжний досвід банківського кредитування фізичних осіб

Кредит по поточному рахунку, його ще називають овердрафтом - є формою короткострокового кредиту, який надається шляхом списання коштів з рахунку клієнта банку (понад залишок на рахунку), в результаті чого утворюється дебетове сальдо.

В зарубіжних країнах, де практикується такий вид кредиту, укладення договору між банком і клієнтом на відкриття активно-пасивного рахунку вимагає доброго знання матеріального становища клієнтів на протязі 6 місяців. Якщо клієнт має свій рахунок в банку більше 6 місяців і отримує в основному регулярні доходи (наприклад, зарплату, пенсію, стипендію) то клієнт автоматично має право отримати кредит у формі овердрафту. На практиці вирішення питання про видачу кредиту по поточному рахунку може прийматися і швидше - на протязі - 1-3 місяців.

Для відкриття поточного рахунку клієнт заповнює прийняту форму (заяву) і направляє її в банк.

Банківській працівник аналізує інформацію, яка міститься в заяві, і дає заключення про платоспроможність клієнта і доцільність відкриття йому поточного рахунку з можливістю овердрафта. На основі зробленого залічення про задовільний фінансовий стан клієнта, отримавши підписану клієнтом заяву, банк відкриває поточний рахунок і зараховує на нього кошти клієнта. Як правило, такий рахунок відкривається тільки особам, які досягнули вісімнадцяти років, які мають можливість здійснювати платежі погашення дебетового сальдо.

Подальша процедура по отриманню кредиту клієнтом по поточному рахунку відбувається без згоди і без додаткового оформлення документів на видачу кредиту. Клієнт банку має можливість використовувати кредити у межах ліміту кредитування на власний розсуд. Як правило, кредит видається у розмірі 4-6 щомісячних регулярних доходів, тобто ліміт кредитування зазвичай встановлюється в цих межах.

Під обліковим кредитом слід розуміти кредит, який надається банком пред'явнику векселя шляхом купівлі векселя до заступлення строку його оплати, за мінусом проценту (дисконту), який стягується банком при обліку векселя.

Обліковий кредит надається позичальникам на основі договору про обліковий кредит.

Сума і строк облікового кредиту визначаються пред'явленим векселем. Як правило, ліміт по цьому кредиту регулярно продовжується, і тому обліковий кредит має постійний характер кредиту.

Кредит по обліку векселів надається шляхом запису векселя у день купівлі (вартість векселя в день настання строку платежу мінус дисконт) в кредит поточного рахунку.

Погашення кредиту відбувається при настанні строку платежу шляхом оплати векселя трасатом, тобто особою, яка зобов'язана сплатити по переказному векселю - тратті. Якщо платник (трасат) неплатоспроможний, то пред'явник векселя або ж інші зобов'язані по векселю особи повинні погасити кредит. Таким чином, кредитний ризик в даному випадку розподіляється між кількома особами.

Під ломбардним кредит розуміється застава майна або ж прав які легко можна реалізувати. Така застава і є основою ломбардного кредиту.

Забезпеченням ломбардного кредиту виступають дорогоцінні метали і товари. Застава є забезпеченням поверненості кредиту, вартість застави зазвичай перевищує його суму.

До основних різновидів ломбардного кредиту який надається фізичним особам слід віднести: ломбардні кредити під заставу цінних паперів, під заставу товарів, під заставу дорогоцінних металів і під заставу вимог.

Однією із кредитних послуг, яка надається банками за кордоном, є позика на освіту. Це довгострокові позики з низьким рівнем банківського відсотка. Їх використовують для оплати навчання дітей в школі, коледжі, студентів. Розмір позики та інші умови їх надання є різними у різних країнах. Так, у Великобританії мінімальний розмір кредиту становить 1 тис. Ф. Ст.. Максимальний розмір кредиту не установлюється. Позичальнику немає необхідності отримувати весь кредит повністю одночасно. Він може отримувати кошти на протязі певного періоду часу - до десяти років - по мірі переходу дітей з школи в коледж або ж університет. Строк погашення кредиту може бути встановлений на тридцять років, коли фінансовий тиск на сімю дещо зменшується.

Кредити з індивідуальними умовами - відносно нові кредити, які надаються в основному фізичним особам для придбання великих товарів. До них відносяться купівля яхти, реконструкція будинку, будівництво басейну, тенісного корту.

Для отримання кредиту позичальник повинен заповнити форму встановленого взірця і відправити її в банк. Для того, щоб отримати кредиту Великобританії, немає необхідності зустрічатися клієнту з банківським працівником. Кредит буде виданий банком на основі заяви. Потім позичальник отримує від банку повідомлення поштою про видачу кредиту. Отримавши всі документи банк відкриває позичальнику кредитну лінію. Для спільного користування кредитом кількома позичальниками кожній особі пропонується дати про себе необхідну інформацію в кредитному договорі.

У багатьох країнах Західної Європи та в США після Другої світової війни широкого розповсюдження набув диспозиційний кредит, який являв собою своєрідну різновидність контокорентного кредиту для населення. Диспозиційний кредит надається позичальнику - фізичній особі без чіткої домовленості про терміни погашення і без ув'язки з певною метою використання. Часто такий кредит запроваджується для задоволення дрібних фінансових потреб населення. У ролі позичальників можуть бути тільки фізичні особи - власники поточних рахунків, які мають постійні доходи, що перераховуються на ці рахунки. Розмір кредиту визначається залежно від умов діяльності тієї чи іншої установи банку. У будь - якому випадку він має чітко встановлений характер і визначається розміром одержуваних регулярних доходів. Верхня межа кредиту становить суму в розмірі двох місячних окладів власника рахунку. Процент по диспозиційному кредиту, як правило, на один пункт перевищує високу процентну ставку контокорентного кредиту. Висока процентна ставка по диспозиційному кредиту пояснюється тим, що він надається практично без забезпечення.

Диспозиційний кредит відрізняється від інших видів споживчого кредиту нескладним оформленням. Від клієнта практично не вимагається ні яких заявок та будь - яких письмових документів, оскільки банк, що веде рахунок клієнта, володіє достатньою інформацією про нього. Забезпечення кредиту базується на встановленій і підтвердженій в ході ведення поточного рахунку платоспроможності клієнта. Це означає, що даний вид кредиту може бути наданий без будь - якого спеціального забезпечення, хоча час від часу банк перевіряє фінансовий стан клієнта.

У світовій банківській практиці такий кредит можна отримати за допомогою кредитної картки. За допомогою таких карток їх власники оплачують проживання в готелях, купівлю товарів, заправку автомобілів та ін.

У США пластикові картки, які випускаються банками, стали важливим джерелом персональних кредитів. Власники банківських кредитних карток можуть автоматично користуватися позикою, яка не перевищує встановленого кредитного ліміту, величина якого залежить від його доходів.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292