Антикризове управління підприємством

1.Які фактори зовнішнього і внутрішнього середовища найбільше впливають на організацію Робіна? Побудуйте матрицю SWOT-аналізу середовища для організації Робіна.

На організаційну систему Робін Гуда впливають як внутрішні так і зовнішні фактори. Для того, щоб визначити які фактори є внутрішніми, а які зовнішніми, варто розрізняти організацію Робін Гуда як окремий суб’єкт! Всі фактори, які впливають на організацію Робіна всередині його групи спільників можна назвати внутрішніми. А фактори, які впливають на його діяльність з боку групи Ноттінгемського шерифу можна вважати зовнішніми.

         Отже, до зовнішніх факторів можна віднести:

·                                «Шериф ставав все сильнішим та краще організованим. Зараз він вже мав гроші та людей і починав турбувати банду, намагаючись визначити її слабкі місця. Плин подій почав змінюватись не на користь “лісових жителів». Тобто на організованість Робіна впливає  розвиток господарства шерифа, його організованість;

·                                Другим і не менш важливим фактором впливу на організацію Робіна є те, що в шерифа були друзі, чиєю підтримкою він міг би заручитися для кращої роботи своєї системи;

До внутрішніх чинників, які впливають на організацію Робіна можна виділити:

·                                недостатня обізнаність в організації середовища. Заслуга робіна в цьому аспекті полягає в тому, що він дисциплінував людей, але його помилка полягає в тому, що Робін вважав, що сила полягає в кількості, що пізніше виявилося неправильним. Робін Гуд не врахував того, що коли кількість учасників стає все більшою, ними буде все складніше управляти, та тримати під контролем, а також забезпечити харчати та ін.

·                                спад морального духу людей. Тобто, учасники не виконували свої обов’язки ефективно, що призвело до дезорганізації у роботі та байдужості до неї.

·                                низький рівень продуктивності праці. Тобто «між рейдами люди валяли дурня, граючи в ігри та нічого не роблячи».

Матриця SWOT-аналізу – поширений варіант упорядкування результатів дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ для визначення їх взаємовпливу та обґрунтування попередніх варіантів реакції підприємства.

                            Зовнішнє середовище

 

 

Можливості (шанси)

Рішення: використовувати?

Загрози

Рішення: пом’якшити?

       Сильні сторони

Рішення: підтримувати? Розвивати?

Поле Сім

Рішення:збалансувати кількість людей та підвищити продуктивність їх праці; організувати розподіл здобичі та пошук нових місць їжі або самим розводити худобу; створити виробництво якогось продукту та знайти місце збуту цього продукту,щоб підвищити своє фінансове становище.

Поле СіЗ

Рішення: залучитися підтримкою зовнішніх сил; покращити зв’язки із принцом Джоном.

       Слабкі сторони

Рішення: ліквідувати? Що саме? У якому порядку?

Поле СлМ

Рішення: прогнати із команди тих, хто не підтримує мету команди, залишити тих, кому важлива справа,заради якої зібрався народ.

Поле СлЗ

Рішення: загрози, які назріли в організації досить серйозні та мають важкий характер розвитку, в будь-який момент суперники можуть здійснити напад та подолати Робіна з його командою тож варто діяти швидко та рішуче.

Отже, я виділила ряд внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на організацію Робіна, то побудувала матрицю SWOT-аналізу

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292