Аналіз показників оборотності оборотних коштів

Аналіз показників оборотності оборотних коштів

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на ЗАТ «Дніпробуд» я проаналізувала наступні показники і виявила наступне.

За весь період, що аналізується, відбувалося збільшення показника оборотності оборотних коштів, так у 2004 р. він складав 1,08, у 2005 р. - 2,07, що на 0,99 пунктів більше, ніж у попередньому році, а у 2006 р. - 2,31, тобто на 0,24 пунктів більше, ніж у 2005 р., або на 1,23 пунктів більше, ніж у базовому 2004 р. Це позитивна тенденція, адже  в  результаті  прискорення   оборотності  із  обороту  вилучаються  кошти,  які  можна  використати  як  для  збільшення  виробничої  програми,  так  і  на  інші  цілі. Збільшення показника відбувалося за рахунок росту чистого доходу (майже у 2 рази за весь період), натомість середня величина оборотних активів зменшилась за весь період (на 1060,6 тис. грн.). Так найбільші темпи росту чистого доходу спостерігалися у 2006 р. – на 45% , а за весь період він зріс на 73%. Середня величина оборотних активів у 2006 р. порівняно з 2005 р. збільшилася на 30% , але за весь період зменшилася на 19%.

Тривалість одного обороту оборотних засобів зменшувалась, що також слід розглядати як позитивну тенденцію, тому що тепер оборотні засоби проходять усі стадії одного кругообігу за все меншу кількість днів. За весь період показник зменшувався з  338,12 у 2004 р., до 176,41 у 2005 р. (на 162 дні), та до 157,72 у 2006 р. (що на 19 днів менше, ніж у попередньому 2005 р. та на 180 днів менше, ніж у базовому 2004 р.) Причиною стало збільшення темпів росту чистого доходу від реалізації продукції. Так найбільші темпи росту чистого доходу спостерігалися у 2006 р. – на 45% , а за весь період - на 73%.

Оборотність виробничих запасів збільшувалась протягом всього періоду, так у 2004 р. цей показник складав 3,17, а наступного 2005 р. на 1,14 п. більше, тобто 4,31, в 2006 р. показник виріс до 7,26, що на 2,95 п. більше, ніж у попередньому 2005 р. та на 4,09 п. більше, ніж у базовому 2004 р. тенденція збільшення розцінюється як позитивна, адже кількість оборотів, яку здійснюють виробничі запаси протягом періоду, збільшується.

Тривалість одного обороту виробничих запасів зменшилась за весь період на 65 днів, так у 2004 р. цей показник становив 115, у 2005 р. – 85 (що на 31 день менше, ніж у попередньому році), а у 2006 р. показник склав 50 (тобто на 34 дні менше, ніж у попередньому 2004 р.). Зменшення показника варто розцінювати як позитивну тенденцію, адже кількість днів, протягом яких виробничі запаси проходять усі стадії одного кругообігу зменшується.

Оборотність коштів у розрахунках зросла у 2005 р. і становила 4,58 порівняно з 2004 р., в якому цей показник складав 2,96 (на 1,62 п.), це означає, що швидкість обертання коштів у розрахунках зросла. Але в 2006 р. оборотність коштів знизилась до 4,13, (на 0,45 п. менше, ніж у попередньому 2005 р.) це пояснюється суттєвим зростанням іншої поточної дебіторської заборгованості (1324%). Проте за весь період даний показник збільшився (на 1,17 п.), тобто кількість оборотів коштів у розрахунках протягом одного періоду збільшилась, що розцінюється як позитивна тенденція.

Тривалість одного обороту коштів у розрахунках а весь період зменшилась на 35 днів, так у 2004 р. показник складав 123, в наступному 2005 р. – 80 (тобто на 43 дні менше), а в 2006 р. показник склав 88 днів, що на 9 днів більше, ніж у 2005 р. (за рахунок збільшення середніх коштів у розрахунках у 2006 р.), але на 35 днів менше, ніж у 2004 р. зменшення показника слід розцінювати як позитивну тенденцію, адже зменшилась кількість днів, протягом яких кошти у розрахунках проходять усі стадії одного кругообігу.

Оборотність дебіторської заборгованості збільшилась за весь період на 1,17 п.; так у 2004 р. значення показника було 2,96, в наступному 2005 р. стало 4,58 (що на 1,62 п. більше, ніж у попередньому 2004 р.); у 2006 р. показник зменшився до 4,13 (на 0,45 п. менше, ніж у попередньому 2005 р.) – за рахунок збільшення іншої дебіторської заборгованості (1324%) у 2006 р. Але загальна тенденція – збільшення, тобто швидкість перетворення дебіторської заборгованості на гроші  зросла.

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості зменшилась у 2005 р. і становила 79,78 порівняно з 2004 р., коли цей показник складав 123,17. Тобто зменшилась кількість днів, протягом яких підприємство отримує назад свої гроші  (на 43 дні) – це позитивна тенденція. У 2006 р. цей показник дещо збільшився до 88,33 днів (на 9 днів порівняно з 2005 р.), це пояснюється суттєвим зростанням іншої поточної дебіторської заборгованості (на 1324%). Але за весь період тривалість одного обороту дебіторської заборгованості зменшилась на 35 днів.

Оборотність кредиторської заборгованості збільшилась у 2005 р. і становила 11,03, порівняно з 2004 р., в якому цей показник складав 6,99 (на 4,04 п.), це пояснюється збільшенням виручки (на 1120,5 тис. грн. за рік) та зменшенням зобов’язань (на 207,9 тис. грн. за рік), тобто швидкість повернення кредиторської заборгованості зросла; але у 2006 р. показник знизився до 4,69 (що на 6,34 п. менше, ніж у попередньому 2005 р. та на 2,3 п. менше, ніж у базовому 2004 р.), це було зумовлено  ростом зобов’язань у цьому році більш як у 2,5 рази порівняно з 2004 р. Зменшення показника розцінюється як негативна тенденція, адже швидкість повернення (поточної) кредиторської заборгованості у 2006 р. знизилась.

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості зменшилась у 2005 р. (33 дні) порівняно з 2004 р. (52 дні) на 19 днів, що є позитивним моментом, так як зменшилась кількість днів, протягом яких підприємство віддає борги кредиторам, це було зумовлено зменшенням зобов’язань у 2005 р. (на 207,9 тис. грн.); але у 2006 р. показник збільшився до 78 днів (що на 45 днів більше, ніж у попередньому 2005 р. та на 26 днів більше, ніж у 2004 р.), це пояснюється ростом заборгованості цього року у 3 рази, порівняно з попереднім періодом. Збільшення показника є негативною тенденцією.

Оборотність чистого робочого капіталу зросла у 2005 р. (2,53) порівняно з 2004 р. (1,27) на 1,26 п., тобто швидкість обертання чистого робочого капіталу (власного оборотного капіталу) прискорилась, це позитивна тенденція, що була зумовлена зменшенням зобов’язань у 2005 р. та ростом виручки. У 2006 р. показник знизився до 1,54 (що на 0,99 п. менше, ніж у попередньому році), що було зумовлено ростом поточних зобов’язань (у 3 рази порівняно з попереднім періодом). Проте за весь період показник збільшився (на 0,27 п.), тобто швидкість обертання чистого робочого капіталу несуттєво, але зросла.

Тривалість одного обороту чистого робочого капіталу за весь період зменшилась на 49 днів, так у 2004 р. цей показник складав 287 днів, а у 2006 р. склав 237 днів, це було зумовлено ростом виручки (майже у 2 рази з а весь період), що слід розцінювати як позитивну тенденцію, адже зменшився період, за який чистий робочий капітал проходить усі стадії одного кругообігу. Найнижчим значення показника було у 2005 р. і складало 144 дні, що було зумовлено зменшенням заборгованості у цьому році, проте в наступному році показник зріс за рахунок росту зобов’язань.

Оборотність фіксованих активів зросла у 2005 р. до 0,81 порівняно з 2004 р., коли цей показник складав 0,72 (на 0,09 п.), що слід розцінювати як позитивну тенденцію прискорення обертання фіксованих активів, яка була зумовлена ростом виручки. Але у 2006 р. показник знизився до 0,52 (що на 0,29 п. менше, ніж у попередньому році та на 0,2 п. менше, ніж у 2004 р.). На це вплинуло зростання необоротних активів у 2006 р. у 2 рази порівняно з попереднім періодом. Таким чином, за весь період швидкість обертання оборотних активів знизилась.

Тривалість одного обороту фіксованих активів знизився у 2005 р. (448 днів) порівняно з 2004 р. (508 днів) на 60 днів за рахунок збільшення виручки, проте у 2006 р. значення показника збільшилось на 255 днів порівняно з попереднім роком і становило 703 дні, що було зумовлено ростом необоротних активів у цьому році (у 2 рази порівняно з попереднім періодом). Так, за весь період, що аналізується, тривалість одного обороту фіксованих активів, тобто період, за який фіксовані активи проходять усі стадії одного кругообігу, збільшився на 196 днів (за рахунок росту необоротних активів у 2 рази за весь період), що слід розцінювати як негативну тенденцію.

Оборотність усіх активів зросла у 2005 р. на 0,15 п. і склала 0,58 порівняно з 2004 р., коли цей показник складав 0,43, цю тенденцію слід розцінювати як позитивну, яка пояснюється ростом виручки та деяким зменшенням валюти балансу у 2005 р. Але у 2006 р. показник оборотності усіх активів зменшився на 0,16 п. порівняно з попереднім роком і склав 0,42, що на 0,01 п. менше, ніж значення цього показника у 2004 р. Зменшення показника розцінюється як негативна тенденція, так як за весь період швидкість обертання (проходження усіх стадій одного кругообігу) усіх активів знизилась, що було зумовлено ростом валюти балансу у 2006 р. у 2 рази порівняно з попереднім періодом або на 10419,4 тис грн. за весь період.

Тривалість одного обороту усіх активів збільшився протягом всього періоду, що аналізується на 17 днів. Так у 2004 р. цей показник складав 847 днів, а у 2006 р. склав 864 дні. Така тенденція розцінюється як негативна, адже період, за який усі активи повністю проходять однин кругообіг збільшився. Причиною цьому стало збільшення валюти балансу у 2006 р. (у 2 рази порівняно з попереднім періодом або на 10419,4 тис грн. за весь період). Проте у 2005 р. спостерігалось зменшення тривалості одного обороту усіх активів на 221 день порівняно з 2004 р., показник у цьому році склав 626 днів, тобто на 238 днів менше, ніж його у 2006 р. це було зумовлено зменшенням валюти балансу та ростом чистого доходу у 2005 р.

Таким чином, можна говорити про те, що в цілому ЗАТ «Дніпробуд» ефективно використовує наявні в нього оборотні кошти, протягом періоду, що аналізується, спостерігалась позитивна тенденція росту оборотності, тобто швидкості обертання оборотних коштів та зменшення тривалості одного обороту, тобто періоду, за який проходяться усі стадії одного кругообігу. Але варто відмітити, що такі показники як оборотність кредиторської заборгованості, фіксованих активів та усіх активів знизились, що в свою чергу призвело до росту показників тривалості одного обороту кредиторської заборгованості, фіксованих активів та усіх активів, що розцінюється як негативна тенденція. Причиною цьому стало збільшення кредиторської заборгованості, ріст необоротних активів та валюти балансу у 2006 р., про що детальніше йшлося вище. Аналізуючи показники оборотності оборотних коштів, слід також зазначити, що темпи зростання обсягів продажу вищі за темпи зростання виробничих запасів, а це завжди є позитивною тенденцією для підприємства.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292