Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар»

Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар».

Проаналізувавши  динаміку фінансових результатів (форма 2) підприємства ПАТ «Фанери та плити», можна сказати: за період, що аналізується, чистий прибуток підприємство отримувало протягом усього періоду. Так, чистий прибуток у 2010 р становив – 3899,086 тис. грн., у 2011 р – 4072,18 тис. грн. і відповідно у 2012 р чистий прибуток становив – 4096,873 тис. грн.. В 2011 році валовий прибуток підприємства зменшився на 252,869 тис. грн., тобто на 4%, однак вже в 2012 році спостерігається збільшення прибутку на 13.19% або ж на 800,828 тис. грн. Основними факторами, що впливали на ріст валового прибутку є: виручка від реалізації, яка зросла на 35,26% в 2012 році, порівняно з 2011 роком та встановилась на рівні 159032 тис.грн, однак в 2011 році виручка зменшилась на 22,84 % або ж на 36317 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, зросла на 18109 тис.грн, або ж на  20,81 % в 2011р, а в 2012 зменшилась на 5882 тис.грн або ж на  5,60% . Податок на додану вартість підприємства за період 2010-2011 рр. зріс майже на 28,77 % та становив 21706 тис.грн проти 16856 тис.грн в 2010 р. однак вже на 2012 р. спостерігаємо його зменшення на 4052 тис. грн. або ж на 18,67%. Таким чином чистий дохід від реалізації продукції в 2010 році становив 100718 тис.грн, а вже в 2011р зріс до137326 тис.грн, враховуючи зростання виручки від реалізації продукції швидшими темпами ніж податку на додану вартість. Проте в 2012р чиста виручка зменшилась на 23,50% в порівнянні з 2011 роком і становила 105061 тис.грн. Аналізуючи динамічну зміну адміністративних витрат, необхідно зазначити, що найвищими вони були в 2011 році і складали 9596 тис.грн, що на 2072 тис.грн більше ніж в 2010 році та на 7752 тис.грн ніж в 2012р. витрати на збут проявляли схожу тенденцію, однак в період з 2011 по 2012 вони зменшились майже в двічі або ж на 57,58% та становили в 2012р 803 тис.грн, що на 283 тис.грн менше ніж в 2010році. Інші доходи підприємства зростають незначними темпами, різке їх збільшення з 32 тис.грн до 350 тис.грн відбулось на зламі 2010-2011 рр, майже на 318 тис. грн. або ж на 993,75%, а вже з 2011-2012 лише на 30 тис.грн або на  8,75 %. Однак інші витрати зростають більшими темпами, ніж інші доходи, в абсолютному вираженні в 2011 порівняно з 2010 вони збільшились на 2379 тис.грн або на 63,17%, однак темпи зростання уповільнились вже з 2011-2012 рр, коли темп приросту склав лише 3,35% або ж 206 тис.грн.

Таким чином, враховуючи хороші показники підприємства за 2010-2011 період підприємство отримало від звичайної діяльності прибуток, що зріс до 14925 тис. грн. або ж на 13559 тис.грн порівняно з 2010 роком, однак з врахуванням підвищення витрат та собівартості продукції вже в 2012 підприємство отримал збиток в розмірі 8623 тис.грн що в абсолютному вираженні на 23548 тис.грн менше ніж в 2011р, а темп зниження склав 731,26%.  Враховуючи те, що податок на прибуток від звичайної діяльності в 2010 році перевищив отриманий фінансовий результат від фінансової діяльності то підприємство отримало збиток. Схожа ситуація спостерігалась в 2012 році, однак там і результат від фінансової діяльності в сукупності з податком на прибуток забезпечили збиток підприємства в розмірі 8965 тис.грн або ж на 179,75 % більше ніж в 2010р, що свідчить про неефективне господарювання.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292