Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 871
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 798
план на тему Кофейня
Бизнес 483
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 422
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 917
Волинська держава
Галицько 1226
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 549
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1853
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5055
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5477
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 800
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 572
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 580
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 799
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 528
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 465
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 656
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 498
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 482
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 595
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 432
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 655
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 681
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 832
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 712
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 471
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2805
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2093
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 730
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 438
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 433
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 597
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2076
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 451
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 734
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 437
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 460
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 490
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 430
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 814
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 705
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 998
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 452
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 658
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 2005
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 442
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 512
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2493
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1870
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 746
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 438
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 561
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 673
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3008
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 609
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 500
Автор невiдомий
Условные вероятности 646
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 487
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3240
Автор невiдомий
Шини 757
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 431
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 594
Автор невiдомий
Господарський облік 1386
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 4658
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 507
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 434
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 696
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 430
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 563
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 921
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 800
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 657
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 535
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 475
кредитні системи А. Матюх
Грошово 429
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 424
М. Михайловська
Переддипломна практика 517
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 430
Ярош В.Ю
Правознавство 427
Автор невідомий
Прочность нанострутур 428
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 420
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 425
Автор невідомий
Світ фінансів 426
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 426
Ковальчук С.В
Фінанси 592
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 432
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 614
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 428
Автор невідомий
Базові типи даних 440
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 690
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 560
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 423
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 761
Автор невідомий
Нотаріат України 806
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1112
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 444
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1179
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 425
Автор невідомий
Соціальна статистика 621
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 455
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 437
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 503
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 443
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 423
undefined
Управлінський Облік 425
Автор невідомий
Фізика 424
Башняко.С
Фінансове право 515
Автор невідомий
Господарське законодавство України 421
Автор невідомий
Господарське право 860
Автор невідомий
Закон і зброя 432
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 424
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 429
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 423
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 434
Сохацька О.М
Біржова справа 456
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 482
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 787
В. С. Щербина
Господарче право 438
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 436
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 425
Тюрін Н.М
Економіка праці 790
Александрова Н.А
Економіка 455
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 450
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 433
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 496
Автор невідомий
Комп мережі 455
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 504
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 969
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 504
Башняк А
Адміністративного Права 433
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1061
Автор невідомий
Логіка 537
В. В. Кириленка
Макроекономіка 453
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 498
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 430
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 989
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 481
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 429
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 426
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 548
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 517
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 881
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 429
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 464
Автор невідомий
Контролінг 426
Автор невідомий
Контролінг 439
undefined
Контролінг 433
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 683
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 535
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 447
Автор невідомий
Корпоративне право 668
Автор невідомий
Корпоративне управління 521
Мельник Ю
Корпоративне Управління 634
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 620
Автор невідомий
Криміналістика 451
Автор невідомий
Кримінальне право 908
Автор невідомий
Адміністративне Право України 649
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 425
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 473
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 422
Автор невідомий
Біржовий ринок 433
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 433
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 759
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 446
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 423
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 419
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 828
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 439
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 443
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 659
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 441
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 424
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 436
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 435
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 455
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 429
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 514
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 426
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 439
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 851
Автор невідомий
Юридична деонтологія 464
Автор невідомий
Банківська статистика 427
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 443
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 433
Автор невідомий
Банківський аудит 434
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 457
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 421
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 570
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 428
Автор невідомий
Введення в Економіку 429
Якименко І З
Дискретна математика 468
Автор невідомий
Банківський нагляд 420
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 505
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 475
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 578
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 675
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 731
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 755
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 554
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 434
Автор невідомий
Митна справа 897
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1374
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 579
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 469
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 423
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 535
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 494
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 880
Автор невідомий
Регіональна економіка 419
Автор невідомий
Системи передавання даних 431
Автор невідомий
Статистика 453
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 442
Автор невідомий
Статистика 430
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 427
Автор невідомий
Стратегія підприємства 494
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 422
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 434
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1832
Автор невідомий
Управління Проектами 979
Автор невідомий
Управління проектами в зед 446
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 453
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 420
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 421
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 435
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 427
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 422
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 454
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 431
Автор невідомий
Компютерна графіка 431
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 465
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 423
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 432
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 455
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 423
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 553
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 422
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 432
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 419
Кравчук С Й
Господарське право 419
Овдій Л І
Iнвестування 422
Мороз В В
Iнформатика 520
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 419
Кравчук С Й
Господарське право 420
Скальський В В
Державне регулювання економіки 430
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 620
Сокирник І В
Діловодство 776
Герц А А
Екологічне право 964
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 420
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 596
Казімірова Л П
Заповідна справа 563
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 429
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 418
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 454
Співачук В Л
Історія економічних вчень 425
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 863
І Х Ткачук
Історія України 429
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 420
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 420
Дем’янюк М Б
Культурологiя 663
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 945
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 419
педагогічних досліджень
Основи науково 733
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1269
Гой І В
Основи підприємництва 479
Коссак В М
Основи права 441
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 510
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 419
Бевз М В
Логіка 475
Михайловська І М
Грошi та кредит 580
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 431
Кравчук С Й
Господарське право 516
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 431
Сокирниками И В
Делопроизводство 474
Михайловская и М
Деньги и кредит 861
Михайловская И
Деньги и кредит 417
Скальський В В
Державне регулювання економіки 421
Казимирова Л
Заповедное дело 498
Мороз В В
Информатика 419
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 440
Спивачук В Л
История экономических учений 424
Кулешова В В
Общая и социальная психология 494
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 425
Герц А А
Экологическое право 511
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 423
Авдий Л И
Инвестирование 419
Хрящевський В М
Химия 437
Квасницка Р С
Финансы предприятия 418
Форкун И В
Финансы 516
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 691
Петрук НК
Философия 781
Радецкая Л
Управленческий учет 440
Грицева А П
Деловой язык 419

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292