Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 826
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 764
план на тему Кофейня
Бизнес 460
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 393
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 895
Волинська держава
Галицько 1174
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 511
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1782
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4819
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5274
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 747
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 543
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 545
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 754
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 488
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 422
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 615
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 475
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 439
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 541
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 394
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 600
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 611
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 764
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 635
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 436
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2700
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2003
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 682
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 399
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 397
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 560
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1991
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 416
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 694
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 402
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 426
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 448
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 399
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 762
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 651
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 966
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 413
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 623
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1930
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 404
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 471
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2342
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1757
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 686
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 403
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 518
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 633
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2868
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 570
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 466
Автор невiдомий
Условные вероятности 604
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 441
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3127
Автор невiдомий
Шини 712
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 397
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 551
Автор невiдомий
Господарський облік 1344
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 4489
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 465
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 399
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 676
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 392
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 537
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 878
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 726
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 616
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 515
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 441
кредитні системи А. Матюх
Грошово 395
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 395
М. Михайловська
Переддипломна практика 469
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 393
Ярош В.Ю
Правознавство 394
Автор невідомий
Прочность нанострутур 393
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 393
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 392
Автор невідомий
Світ фінансів 391
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 394
Ковальчук С.В
Фінанси 553
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 394
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 590
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 392
Автор невідомий
Базові типи даних 400
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 649
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 523
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 392
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 710
Автор невідомий
Нотаріат України 768
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1031
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 401
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1102
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 393
Автор невідомий
Соціальна статистика 562
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 414
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 398
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 480
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 411
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 392
undefined
Управлінський Облік 394
Автор невідомий
Фізика 392
Башняко.С
Фінансове право 486
Автор невідомий
Господарське законодавство України 397
Автор невідомий
Господарське право 837
Автор невідомий
Закон і зброя 397
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 394
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 396
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 398
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 401
Сохацька О.М
Біржова справа 424
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 461
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 702
В. С. Щербина
Господарче право 406
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 401
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 397
Тюрін Н.М
Економіка праці 728
Александрова Н.А
Економіка 415
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 414
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 398
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 456
Автор невідомий
Комп мережі 433
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 451
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 922
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 475
Башняк А
Адміністративного Права 401
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 955
Автор невідомий
Логіка 492
В. В. Кириленка
Макроекономіка 430
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 457
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 394
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 946
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 435
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 394
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 392
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 496
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 486
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 824
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 406
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 418
Автор невідомий
Контролінг 394
Автор невідомий
Контролінг 403
undefined
Контролінг 396
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 641
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 489
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 411
Автор невідомий
Корпоративне право 617
Автор невідомий
Корпоративне управління 479
Мельник Ю
Корпоративне Управління 582
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 564
Автор невідомий
Криміналістика 424
Автор невідомий
Кримінальне право 870
Автор невідомий
Адміністративне Право України 614
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 395
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 449
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 397
Автор невідомий
Біржовий ринок 397
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 405
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 698
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 409
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 393
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 395
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 771
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 398
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 402
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 616
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 413
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 398
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 400
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 402
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 432
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 395
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 473
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 395
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 414
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 784
Автор невідомий
Юридична деонтологія 434
Автор невідомий
Банківська статистика 393
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 424
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 398
Автор невідомий
Банківський аудит 394
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 412
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 395
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 537
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 395
Автор невідомий
Введення в Економіку 397
Якименко І З
Дискретна математика 429
Автор невідомий
Банківський нагляд 397
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 471
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 446
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 545
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 591
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 660
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 722
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 490
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 390
Автор невідомий
Митна справа 866
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1285
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 551
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 432
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 394
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 483
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 463
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 831
Автор невідомий
Регіональна економіка 395
Автор невідомий
Системи передавання даних 415
Автор невідомий
Статистика 414
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 413
Автор невідомий
Статистика 393
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 393
Автор невідомий
Стратегія підприємства 465
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 394
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 398
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1743
Автор невідомий
Управління Проектами 923
Автор невідомий
Управління проектами в зед 417
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 420
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 393
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 399
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 405
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 395
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 399
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 437
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 410
Автор невідомий
Компютерна графіка 395
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 430
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 398
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 398
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 423
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 392
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 505
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 391
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 400
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 392
Кравчук С Й
Господарське право 396
Овдій Л І
Iнвестування 393
Мороз В В
Iнформатика 497
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 393
Кравчук С Й
Господарське право 396
Скальський В В
Державне регулювання економіки 406
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 593
Сокирник І В
Діловодство 723
Герц А А
Екологічне право 893
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 397
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 566
Казімірова Л П
Заповідна справа 538
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 404
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 399
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 436
Співачук В Л
Історія економічних вчень 391
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 786
І Х Ткачук
Історія України 402
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 398
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 395
Дем’янюк М Б
Культурологiя 581
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 885
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 392
педагогічних досліджень
Основи науково 696
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1198
Гой І В
Основи підприємництва 441
Коссак В М
Основи права 415
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 489
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 392
Бевз М В
Логіка 437
Михайловська І М
Грошi та кредит 545
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 396
Кравчук С Й
Господарське право 481
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 395
Сокирниками И В
Делопроизводство 433
Михайловская и М
Деньги и кредит 819
Михайловская И
Деньги и кредит 392
Скальський В В
Державне регулювання економіки 395
Казимирова Л
Заповедное дело 457
Мороз В В
Информатика 397
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 404
Спивачук В Л
История экономических учений 394
Кулешова В В
Общая и социальная психология 445
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 395
Герц А А
Экологическое право 473
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 392
Авдий Л И
Инвестирование 390
Хрящевський В М
Химия 398
Квасницка Р С
Финансы предприятия 396
Форкун И В
Финансы 498
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 657
Петрук НК
Философия 735
Радецкая Л
Управленческий учет 403
Грицева А П
Деловой язык 394

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292