Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 688
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 583
план на тему Кофейня
Бизнес 374
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 324
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 540
Волинська держава
Галицько 846
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 379
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1043
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3864
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4292
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 548
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 409
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 417
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 465
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 354
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 325
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 438
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 399
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 358
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 379
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 305
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 470
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 447
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 653
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 526
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 343
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 1889
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1189
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 590
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 325
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 310
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 437
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1673
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 319
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 555
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 287
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 329
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 366
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 306
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 529
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 560
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 607
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 368
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 431
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1390
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 331
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 444
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1557
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1414
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 472
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 289
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 408
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 521
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2359
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 447
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 332
Автор невiдомий
Условные вероятности 512
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 394
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2525
Автор невiдомий
Шини 551
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 288
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 409
Автор невiдомий
Господарський облік 829
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 2437
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 373
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 317
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 430
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 288
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 384
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 577
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 520
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 353
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 306
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 271
кредитні системи А. Матюх
Грошово 228
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 224
М. Михайловська
Переддипломна практика 296
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 224
Ярош В.Ю
Правознавство 233
Автор невідомий
Прочность нанострутур 225
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 233
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 225
Автор невідомий
Світ фінансів 224
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 245
Ковальчук С.В
Фінанси 325
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 235
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 357
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 224
Автор невідомий
Базові типи даних 224
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 411
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 275
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 227
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 305
Автор невідомий
Нотаріат України 431
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 580
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 263
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 616
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 268
Автор невідомий
Соціальна статистика 354
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 255
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 244
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 324
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 283
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 237
undefined
Управлінський Облік 251
Автор невідомий
Фізика 225
Башняко.С
Фінансове право 224
Автор невідомий
Господарське законодавство України 240
Автор невідомий
Господарське право 241
Автор невідомий
Закон і зброя 230
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 231
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 226
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 230
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 224
Сохацька О.М
Біржова справа 307
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 259
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 430
В. С. Щербина
Господарче право 224
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 224
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 233
Тюрін Н.М
Економіка праці 339
Александрова Н.А
Економіка 224
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 227
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 244
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 263
Автор невідомий
Комп мережі 265
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 301
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 415
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 225
Башняк А
Адміністративного Права 225
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 719
Автор невідомий
Логіка 309
В. В. Кириленка
Макроекономіка 255
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 284
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 228
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 403
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 224
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 227
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 238
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 288
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 304
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 485
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 250
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 225
Автор невідомий
Контролінг 248
Автор невідомий
Контролінг 226
undefined
Контролінг 233
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 362
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 261
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 256
Автор невідомий
Корпоративне право 380
Автор невідомий
Корпоративне управління 278
Мельник Ю
Корпоративне Управління 317
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 359
Автор невідомий
Криміналістика 294
Автор невідомий
Кримінальне право 461
Автор невідомий
Адміністративне Право України 406
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 231
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 244
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 235
Автор невідомий
Біржовий ринок 228
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 252
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 436
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 257
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 224
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 229
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 505
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 224
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 235
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 347
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 254
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 234
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 247
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 242
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 230
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 229
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 273
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 252
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 279
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 434
Автор невідомий
Юридична деонтологія 326
Автор невідомий
Банківська статистика 234
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 265
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 225
Автор невідомий
Банківський аудит 223
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 280
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 232
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 329
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 224
Автор невідомий
Введення в Економіку 228
Якименко І З
Дискретна математика 233
Автор невідомий
Банківський нагляд 233
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 317
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 279
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 348
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 361
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 442
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 385
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 305
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 250
Автор невідомий
Митна справа 644
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 553
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 340
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 255
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 225
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 318
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 325
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 491
Автор невідомий
Регіональна економіка 233
Автор невідомий
Системи передавання даних 226
Автор невідомий
Статистика 226
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 238
Автор невідомий
Статистика 232
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 224
Автор невідомий
Стратегія підприємства 282
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 228
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 227
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 899
Автор невідомий
Управління Проектами 406
Автор невідомий
Управління проектами в зед 271
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 224
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 224
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 232
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 228
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 223
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 242
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 235
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 232
Автор невідомий
Компютерна графіка 223
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 277
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 224
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 260
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 241
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 228
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 292
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 222
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 233
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 228
Кравчук С Й
Господарське право 236
Овдій Л І
Iнвестування 224
Мороз В В
Iнформатика 262
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 244
Кравчук С Й
Господарське право 252
Скальський В В
Державне регулювання економіки 244
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 302
Сокирник І В
Діловодство 353
Герц А А
Екологічне право 429
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 227
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 303
Казімірова Л П
Заповідна справа 273
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 245
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 231
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 239
Співачук В Л
Історія економічних вчень 224
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 402
І Х Ткачук
Історія України 255
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 246
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 258
Дем’янюк М Б
Культурологiя 375
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 420
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 230
педагогічних досліджень
Основи науково 336
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 756
Гой І В
Основи підприємництва 318
Коссак В М
Основи права 231
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 275
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 233
Бевз М В
Логіка 264
Михайловська І М
Грошi та кредит 340
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 289
Кравчук С Й
Господарське право 259
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 223
Сокирниками И В
Делопроизводство 237
Михайловская и М
Деньги и кредит 427
Михайловская И
Деньги и кредит 247
Скальський В В
Державне регулювання економіки 236
Казимирова Л
Заповедное дело 281
Мороз В В
Информатика 228
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 234
Спивачук В Л
История экономических учений 225
Кулешова В В
Общая и социальная психология 286
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 224
Герц А А
Экологическое право 241
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 223
Авдий Л И
Инвестирование 224
Хрящевський В М
Химия 233
Квасницка Р С
Финансы предприятия 237
Форкун И В
Финансы 278
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 515
Петрук НК
Философия 430
Радецкая Л
Управленческий учет 224
Грицева А П
Деловой язык 235

Нові надходження

Всього підручників:

292