Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 981
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 893
план на тему Кофейня
Бизнес 561
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 517
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 1015
Волинська держава
Галицько 1405
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 638
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 2039
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5857
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6323
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 999
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 657
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 692
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 919
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 622
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 577
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 766
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 599
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 586
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 734
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 518
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 802
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 823
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 993
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 867
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 542
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 3049
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2467
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 852
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 517
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 516
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 681
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2419
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 537
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 829
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 516
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 560
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 606
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 515
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 937
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 837
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 1129
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 555
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 737
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 2202
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 550
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 634
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 3070
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2154
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 909
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 516
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 644
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 824
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3484
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 722
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 572
Автор невiдомий
Условные вероятности 787
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 642
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3778
Автор невiдомий
Шини 867
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 516
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 681
Автор невiдомий
Господарський облік 1586
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 5618
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 591
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 520
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 823
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 515
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 658
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 1020
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 1003
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 763
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 620
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 569
кредитні системи А. Матюх
Грошово 516
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 514
М. Михайловська
Переддипломна практика 605
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 522
Ярош В.Ю
Правознавство 516
Автор невідомий
Прочность нанострутур 513
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 518
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 516
Автор невідомий
Світ фінансів 517
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 522
Ковальчук С.В
Фінанси 670
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 524
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 709
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 512
Автор невідомий
Базові типи даних 521
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 895
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 675
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 524
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 857
Автор невідомий
Нотаріат України 939
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1382
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 542
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1441
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 539
Автор невідомий
Соціальна статистика 766
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 573
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 548
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 632
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 568
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 536
undefined
Управлінський Облік 516
Автор невідомий
Фізика 516
Башняко.С
Фінансове право 599
Автор невідомий
Господарське законодавство України 532
Автор невідомий
Господарське право 933
Автор невідомий
Закон і зброя 525
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 515
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 517
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 515
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 516
Сохацька О.М
Біржова справа 559
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 542
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 972
В. С. Щербина
Господарче право 514
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 514
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 520
Тюрін Н.М
Економіка праці 939
Александрова Н.А
Економіка 538
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 516
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 518
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 604
Автор невідомий
Комп мережі 543
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 625
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 1132
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 597
Башняк А
Адміністративного Права 516
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1213
Автор невідомий
Логіка 643
В. В. Кириленка
Макроекономіка 576
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 773
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 523
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 1103
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 560
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 523
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 519
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 646
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 617
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 1157
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 518
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 556
Автор невідомий
Контролінг 518
Автор невідомий
Контролінг 519
undefined
Контролінг 519
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 821
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 635
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 544
Автор невідомий
Корпоративне право 804
Автор невідомий
Корпоративне управління 640
Мельник Ю
Корпоративне Управління 792
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 797
Автор невідомий
Криміналістика 524
Автор невідомий
Кримінальне право 1070
Автор невідомий
Адміністративне Право України 775
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 516
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 558
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 520
Автор невідомий
Біржовий ринок 514
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 515
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 923
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 536
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 514
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 517
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 1003
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 520
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 527
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 803
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 569
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 515
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 522
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 544
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 522
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 520
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 622
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 519
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 563
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 1036
Автор невідомий
Юридична деонтологія 551
Автор невідомий
Банківська статистика 524
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 533
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 523
Автор невідомий
Банківський аудит 519
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 557
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 516
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 746
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 514
Автор невідомий
Введення в Економіку 514
Якименко І З
Дискретна математика 569
Автор невідомий
Банківський нагляд 517
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 596
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 609
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 699
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 967
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 921
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 894
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 753
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 593
Автор невідомий
Митна справа 1009
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1650
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 682
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 560
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 518
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 646
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 631
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 1031
Автор невідомий
Регіональна економіка 516
Автор невідомий
Системи передавання даних 528
Автор невідомий
Статистика 543
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 544
Автор невідомий
Статистика 517
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 517
Автор невідомий
Стратегія підприємства 623
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 519
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 514
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 2107
Автор невідомий
Управління Проектами 1194
Автор невідомий
Управління проектами в зед 522
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 535
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 514
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 519
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 517
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 516
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 517
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 551
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 514
Автор невідомий
Компютерна графіка 515
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 575
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 518
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 521
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 535
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 515
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 678
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 513
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 686
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 518
Кравчук С Й
Господарське право 606
Овдій Л І
Iнвестування 516
Мороз В В
Iнформатика 606
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 513
Кравчук С Й
Господарське право 515
Скальський В В
Державне регулювання економіки 516
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 718
Сокирник І В
Діловодство 935
Герц А А
Екологічне право 1081
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 520
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 712
Казімірова Л П
Заповідна справа 662
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 523
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 516
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 527
Співачук В Л
Історія економічних вчень 519
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 1015
І Х Ткачук
Історія України 537
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 527
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 513
Дем’янюк М Б
Культурологiя 822
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 1103
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 515
педагогічних досліджень
Основи науково 898
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1551
Гой І В
Основи підприємництва 578
Коссак В М
Основи права 540
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 628
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 519
Бевз М В
Логіка 563
Михайловська І М
Грошi та кредит 717
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 516
Кравчук С Й
Господарське право 624
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 518
Сокирниками И В
Делопроизводство 589
Михайловская и М
Деньги и кредит 989
Михайловская И
Деньги и кредит 514
Скальський В В
Державне регулювання економіки 515
Казимирова Л
Заповедное дело 592
Мороз В В
Информатика 516
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 521
Спивачук В Л
История экономических учений 516
Кулешова В В
Общая и социальная психология 747
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 515
Герц А А
Экологическое право 598
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 513
Авдий Л И
Инвестирование 514
Хрящевський В М
Химия 516
Квасницка Р С
Финансы предприятия 522
Форкун И В
Финансы 588
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 766
Петрук НК
Философия 905
Радецкая Л
Управленческий учет 513
Грицева А П
Деловой язык 524

Нові надходження

Всього підручників:

292