Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 799
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 742
план на тему Кофейня
Бизнес 436
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 380
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 866
Волинська держава
Галицько 1137
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 474
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1690
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4519
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4932
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 703
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 518
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 515
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 711
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 459
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 393
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 583
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 455
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 412
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 502
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 361
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 554
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 574
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 720
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 590
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 419
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2485
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1885
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 656
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 380
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 361
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 542
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1893
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 399
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 661
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 361
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 399
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 427
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 373
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 674
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 604
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 936
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 390
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 605
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1850
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 389
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 448
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2198
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1664
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 628
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 361
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 486
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 594
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2719
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 545
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 445
Автор невiдомий
Условные вероятности 573
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 411
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2970
Автор невiдомий
Шини 685
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 361
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 520
Автор невiдомий
Господарський облік 1291
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 4255
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 443
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 386
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 634
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 371
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 514
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 851
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 632
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 586
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 491
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 418
кредитні системи А. Матюх
Грошово 361
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 361
М. Михайловська
Переддипломна практика 435
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 376
Ярош В.Ю
Правознавство 363
Автор невідомий
Прочность нанострутур 361
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 361
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 362
Автор невідомий
Світ фінансів 361
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 364
Ковальчук С.В
Фінанси 528
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 361
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 562
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 361
Автор невідомий
Базові типи даних 363
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 611
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 462
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 368
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 646
Автор невідомий
Нотаріат України 731
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 939
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 362
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1025
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 366
Автор невідомий
Соціальна статистика 529
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 380
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 361
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 445
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 382
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 361
undefined
Управлінський Облік 361
Автор невідомий
Фізика 361
Башняко.С
Фінансове право 453
Автор невідомий
Господарське законодавство України 361
Автор невідомий
Господарське право 806
Автор невідомий
Закон і зброя 362
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 361
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 362
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 361
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 361
Сохацька О.М
Біржова справа 376
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 439
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 663
В. С. Щербина
Господарче право 361
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 361
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 367
Тюрін Н.М
Економіка праці 630
Александрова Н.А
Економіка 360
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 392
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 361
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 418
Автор невідомий
Комп мережі 406
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 425
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 867
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 451
Башняк А
Адміністративного Права 360
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 919
Автор невідомий
Логіка 465
В. В. Кириленка
Макроекономіка 397
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 431
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 360
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 882
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 380
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 360
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 360
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 461
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 457
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 761
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 373
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 395
Автор невідомий
Контролінг 360
Автор невідомий
Контролінг 360
undefined
Контролінг 363
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 599
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 456
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 389
Автор невідомий
Корпоративне право 578
Автор невідомий
Корпоративне управління 446
Мельник Ю
Корпоративне Управління 523
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 505
Автор невідомий
Криміналістика 400
Автор невідомий
Кримінальне право 835
Автор невідомий
Адміністративне Право України 585
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 373
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 419
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 360
Автор невідомий
Біржовий ринок 360
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 388
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 649
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 391
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 360
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 360
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 717
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 360
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 360
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 564
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 379
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 377
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 366
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 382
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 360
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 366
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 437
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 373
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 392
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 719
Автор невідомий
Юридична деонтологія 408
Автор невідомий
Банківська статистика 360
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 405
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 378
Автор невідомий
Банківський аудит 367
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 390
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 360
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 493
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 360
Автор невідомий
Введення в Економіку 360
Якименко І З
Дискретна математика 402
Автор невідомий
Банківський нагляд 360
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 445
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 414
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 516
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 479
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 603
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 650
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 424
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 360
Автор невідомий
Митна справа 833
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1124
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 530
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 404
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 360
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 453
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 447
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 757
Автор невідомий
Регіональна економіка 371
Автор невідомий
Системи передавання даних 387
Автор невідомий
Статистика 378
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 375
Автор невідомий
Статистика 365
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 360
Автор невідомий
Стратегія підприємства 448
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 363
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 360
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1596
Автор невідомий
Управління Проектами 849
Автор невідомий
Управління проектами в зед 397
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 385
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 360
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 368
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 360
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 361
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 378
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 419
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 385
Автор невідомий
Компютерна графіка 360
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 388
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 360
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 363
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 389
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 361
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 472
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 360
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 360
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 360
Кравчук С Й
Господарське право 360
Овдій Л І
Iнвестування 360
Мороз В В
Iнформатика 473
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 361
Кравчук С Й
Господарське право 368
Скальський В В
Державне регулювання економіки 378
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 559
Сокирник І В
Діловодство 661
Герц А А
Екологічне право 793
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 370
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 509
Казімірова Л П
Заповідна справа 510
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 388
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 360
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 417
Співачук В Л
Історія економічних вчень 360
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 685
І Х Ткачук
Історія України 360
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 379
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 361
Дем’янюк М Б
Культурологiя 499
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 830
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 376
педагогічних досліджень
Основи науково 630
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1098
Гой І В
Основи підприємництва 399
Коссак В М
Основи права 388
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 456
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 360
Бевз М В
Логіка 403
Михайловська І М
Грошi та кредит 517
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 360
Кравчук С Й
Господарське право 448
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 360
Сокирниками И В
Делопроизводство 393
Михайловская и М
Деньги и кредит 769
Михайловская И
Деньги и кредит 360
Скальський В В
Державне регулювання економіки 360
Казимирова Л
Заповедное дело 429
Мороз В В
Информатика 376
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 361
Спивачук В Л
История экономических учений 361
Кулешова В В
Общая и социальная психология 404
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 360
Герц А А
Экологическое право 413
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 360
Авдий Л И
Инвестирование 361
Хрящевський В М
Химия 364
Квасницка Р С
Финансы предприятия 378
Форкун И В
Финансы 481
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 634
Петрук НК
Философия 686
Радецкая Л
Управленческий учет 360
Грицева А П
Деловой язык 360

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292