Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 756
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 722
план на тему Кофейня
Бизнес 406
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 351
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 828
Волинська держава
Галицько 1098
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 428
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1521
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4264
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4684
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 637
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 476
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 473
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 613
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 426
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 361
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 558
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 431
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 376
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 470
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 335
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 523
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 531
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 684
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 540
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 392
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2317
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1684
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 619
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 355
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 327
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 507
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1815
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 374
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 623
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 320
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 373
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 397
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 344
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 614
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 559
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 870
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 367
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 578
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1693
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 360
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 409
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2042
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1554
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 539
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 322
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 423
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 490
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2557
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 504
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 404
Автор невiдомий
Условные вероятности 531
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 348
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2829
Автор невiдомий
Шини 633
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 322
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 466
Автор невiдомий
Господарський облік 1205
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3746
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 397
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 358
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 568
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 337
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 457
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 812
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 573
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 515
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 450
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 380
кредитні системи А. Матюх
Грошово 321
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 323
М. Михайловська
Переддипломна практика 405
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 343
Ярош В.Ю
Правознавство 321
Автор невідомий
Прочность нанострутур 321
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 325
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 320
Автор невідомий
Світ фінансів 320
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 326
Ковальчук С.В
Фінанси 471
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 322
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 501
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 320
Автор невідомий
Базові типи даних 324
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 546
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 391
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 320
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 485
Автор невідомий
Нотаріат України 658
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 759
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 320
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 908
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 324
Автор невідомий
Соціальна статистика 478
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 324
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 325
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 393
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 327
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 329
undefined
Управлінський Облік 326
Автор невідомий
Фізика 320
Башняко.С
Фінансове право 368
Автор невідомий
Господарське законодавство України 323
Автор невідомий
Господарське право 758
Автор невідомий
Закон і зброя 333
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 319
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 319
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 322
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 320
Сохацька О.М
Біржова справа 337
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 412
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 550
В. С. Щербина
Господарче право 318
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 321
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 334
Тюрін Н.М
Економіка праці 500
Александрова Н.А
Економіка 320
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 346
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 323
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 372
Автор невідомий
Комп мережі 360
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 388
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 730
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 388
Башняк А
Адміністративного Права 319
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 840
Автор невідомий
Логіка 412
В. В. Кириленка
Макроекономіка 349
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 384
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 328
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 788
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 332
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 319
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 328
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 407
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 413
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 640
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 325
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 349
Автор невідомий
Контролінг 326
Автор невідомий
Контролінг 322
undefined
Контролінг 327
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 485
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 344
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 325
Автор невідомий
Корпоративне право 476
Автор невідомий
Корпоративне управління 397
Мельник Ю
Корпоративне Управління 424
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 434
Автор невідомий
Криміналістика 338
Автор невідомий
Кримінальне право 754
Автор невідомий
Адміністративне Право України 524
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 326
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 381
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 329
Автор невідомий
Біржовий ринок 322
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 349
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 543
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 346
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 319
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 326
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 628
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 325
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 320
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 470
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 322
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 336
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 319
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 336
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 319
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 319
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 362
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 330
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 349
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 604
Автор невідомий
Юридична деонтологія 349
Автор невідомий
Банківська статистика 319
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 358
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 324
Автор невідомий
Банківський аудит 340
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 348
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 321
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 414
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 317
Автор невідомий
Введення в Економіку 318
Якименко І З
Дискретна математика 363
Автор невідомий
Банківський нагляд 319
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 395
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 363
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 477
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 374
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 504
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 536
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 362
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 323
Автор невідомий
Митна справа 771
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 854
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 475
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 346
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 319
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 415
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 410
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 677
Автор невідомий
Регіональна економіка 326
Автор невідомий
Системи передавання даних 352
Автор невідомий
Статистика 319
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 332
Автор невідомий
Статистика 340
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 320
Автор невідомий
Стратегія підприємства 395
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 318
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 319
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1315
Автор невідомий
Управління Проектами 723
Автор невідомий
Управління проектами в зед 354
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 331
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 319
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 325
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 320
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 322
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 318
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 367
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 333
Автор невідомий
Компютерна графіка 323
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 335
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 318
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 320
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 332
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 324
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 390
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 321
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 322
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 331
Кравчук С Й
Господарське право 318
Овдій Л І
Iнвестування 321
Мороз В В
Iнформатика 420
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 324
Кравчук С Й
Господарське право 332
Скальський В В
Державне регулювання економіки 339
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 499
Сокирник І В
Діловодство 552
Герц А А
Екологічне право 604
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 333
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 421
Казімірова Л П
Заповідна справа 477
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 353
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 317
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 362
Співачук В Л
Історія економічних вчень 321
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 523
І Х Ткачук
Історія України 322
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 355
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 316
Дем’янюк М Б
Культурологiя 430
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 724
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 346
педагогічних досліджень
Основи науково 559
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 863
Гой І В
Основи підприємництва 359
Коссак В М
Основи права 341
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 401
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 325
Бевз М В
Логіка 343
Михайловська І М
Грошi та кредит 472
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 324
Кравчук С Й
Господарське право 402
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 321
Сокирниками И В
Делопроизводство 340
Михайловская и М
Деньги и кредит 694
Михайловская И
Деньги и кредит 342
Скальський В В
Державне регулювання економіки 322
Казимирова Л
Заповедное дело 394
Мороз В В
Информатика 334
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 317
Спивачук В Л
История экономических учений 324
Кулешова В В
Общая и социальная психология 361
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 321
Герц А А
Экологическое право 347
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 324
Авдий Л И
Инвестирование 318
Хрящевський В М
Химия 324
Квасницка Р С
Финансы предприятия 349
Форкун И В
Финансы 428
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 606
Петрук НК
Философия 627
Радецкая Л
Управленческий учет 326
Грицева А П
Деловой язык 321

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292