Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 589
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 502
план на тему Кофейня
Бизнес 309
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 271
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 461
Волинська держава
Галицько 745
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 308
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 774
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3239
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3665
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 403
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 324
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 324
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 398
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 291
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 265
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 382
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 301
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 266
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 305
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 251
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 393
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 369
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 513
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 407
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 271
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 1524
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 944
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 479
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 243
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 241
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 382
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1398
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 262
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 481
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 224
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 260
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 278
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 240
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 396
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 397
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 507
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 272
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 370
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1041
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 244
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 281
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1190
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1180
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 317
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 224
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 256
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 318
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 1997
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 361
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 269
Автор невiдомий
Условные вероятности 400
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 247
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2184
Автор невiдомий
Шини 435
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 231
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 331
Автор невiдомий
Господарський облік 674
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 1829
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 286
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 246
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 333
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 231
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 287
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 500
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 362
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 273
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 243
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 204
кредитні системи А. Матюх
Грошово 154
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 154
М. Михайловська
Переддипломна практика 231
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 153
Ярош В.Ю
Правознавство 160
Автор невідомий
Прочность нанострутур 154
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 163
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 157
Автор невідомий
Світ фінансів 155
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 178
Ковальчук С.В
Фінанси 218
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 166
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 287
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 155
Автор невідомий
Базові типи даних 172
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 300
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 195
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 154
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 203
Автор невідомий
Нотаріат України 319
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 350
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 196
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 390
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 169
Автор невідомий
Соціальна статистика 227
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 157
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 157
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 225
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 185
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 157
undefined
Управлінський Облік 187
Автор невідомий
Фізика 153
Башняко.С
Фінансове право 167
Автор невідомий
Господарське законодавство України 167
Автор невідомий
Господарське право 161
Автор невідомий
Закон і зброя 156
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 154
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 154
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 153
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 155
Сохацька О.М
Біржова справа 170
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 202
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 271
В. С. Щербина
Господарче право 161
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 155
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 154
Тюрін Н.М
Економіка праці 237
Александрова Н.А
Економіка 159
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 154
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 171
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 201
Автор невідомий
Комп мережі 200
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 236
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 304
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 158
Башняк А
Адміністративного Права 156
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 564
Автор невідомий
Логіка 212
В. В. Кириленка
Макроекономіка 192
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 180
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 155
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 324
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 160
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 159
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 159
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 207
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 191
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 327
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 183
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 154
Автор невідомий
Контролінг 156
Автор невідомий
Контролінг 163
undefined
Контролінг 174
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 260
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 168
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 164
Автор невідомий
Корпоративне право 250
Автор невідомий
Корпоративне управління 191
Мельник Ю
Корпоративне Управління 204
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 242
Автор невідомий
Криміналістика 195
Автор невідомий
Кримінальне право 275
Автор невідомий
Адміністративне Право України 276
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 171
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 192
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 160
Автор невідомий
Біржовий ринок 155
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 183
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 282
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 179
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 155
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 156
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 292
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 154
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 154
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 268
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 182
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 172
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 172
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 155
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 155
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 159
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 170
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 160
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 164
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 270
Автор невідомий
Юридична деонтологія 193
Автор невідомий
Банківська статистика 154
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 196
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 159
Автор невідомий
Банківський аудит 153
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 180
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 159
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 185
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 156
Автор невідомий
Введення в Економіку 157
Якименко І З
Дискретна математика 166
Автор невідомий
Банківський нагляд 154
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 213
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 185
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 244
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 217
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 242
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 236
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 177
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 156
Автор невідомий
Митна справа 545
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 307
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 227
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 171
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 154
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 216
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 216
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 379
Автор невідомий
Регіональна економіка 164
Автор невідомий
Системи передавання даних 156
Автор невідомий
Статистика 156
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 156
Автор невідомий
Статистика 157
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 153
Автор невідомий
Стратегія підприємства 186
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 165
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 175
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 569
Автор невідомий
Управління Проектами 272
Автор невідомий
Управління проектами в зед 196
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 155
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 154
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 180
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 154
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 153
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 173
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 153
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 153
Автор невідомий
Компютерна графіка 154
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 165
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 153
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 154
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 163
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 152
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 185
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 154
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 160
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 163
Кравчук С Й
Господарське право 167
Овдій Л І
Iнвестування 162
Мороз В В
Iнформатика 185
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 156
Кравчук С Й
Господарське право 168
Скальський В В
Державне регулювання економіки 155
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 210
Сокирник І В
Діловодство 210
Герц А А
Екологічне право 261
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 160
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 196
Казімірова Л П
Заповідна справа 200
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 173
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 152
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 166
Співачук В Л
Історія економічних вчень 166
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 276
І Х Ткачук
Історія України 175
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 179
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 164
Дем’янюк М Б
Культурологiя 202
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 280
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 175
педагогічних досліджень
Основи науково 222
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 381
Гой І В
Основи підприємництва 180
Коссак В М
Основи права 160
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 174
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 153
Бевз М В
Логіка 176
Михайловська І М
Грошi та кредит 223
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 187
Кравчук С Й
Господарське право 188
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 152
Сокирниками И В
Делопроизводство 157
Михайловская и М
Деньги и кредит 308
Михайловская И
Деньги и кредит 190
Скальський В В
Державне регулювання економіки 153
Казимирова Л
Заповедное дело 200
Мороз В В
Информатика 155
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 155
Спивачук В Л
История экономических учений 158
Кулешова В В
Общая и социальная психология 172
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 155
Герц А А
Экологическое право 160
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 154
Авдий Л И
Инвестирование 154
Хрящевський В М
Химия 160
Квасницка Р С
Финансы предприятия 167
Форкун И В
Финансы 187
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 481
Петрук НК
Философия 286
Радецкая Л
Управленческий учет 155
Грицева А П
Деловой язык 157

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292