Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 772
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 733
план на тему Кофейня
Бизнес 417
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 359
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 840
Волинська держава
Галицько 1111
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 440
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1559
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4309
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4762
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 653
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 493
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 485
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 657
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 441
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 375
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 564
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 439
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 388
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 482
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 342
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 534
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 548
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 698
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 547
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 400
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2367
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1727
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 632
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 364
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 333
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 520
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1829
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 381
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 633
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 329
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 381
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 405
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 354
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 637
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 573
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 897
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 373
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 584
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1746
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 364
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 423
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2101
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1573
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 576
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 329
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 437
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 529
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2578
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 519
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 418
Автор невiдомий
Условные вероятности 537
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 374
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2850
Автор невiдомий
Шини 646
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 329
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 496
Автор невiдомий
Господарський облік 1229
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3941
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 410
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 366
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 597
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 347
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 480
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 828
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 588
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 537
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 461
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 392
кредитні системи А. Матюх
Грошово 332
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 328
М. Михайловська
Переддипломна практика 410
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 355
Ярош В.Ю
Правознавство 333
Автор невідомий
Прочность нанострутур 328
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 330
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 329
Автор невідомий
Світ фінансів 328
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 336
Ковальчук С.В
Фінанси 498
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 330
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 528
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 326
Автор невідомий
Базові типи даних 341
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 571
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 431
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 333
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 555
Автор невідомий
Нотаріат України 694
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 807
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 331
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 953
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 337
Автор невідомий
Соціальна статистика 492
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 339
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 336
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 410
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 341
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 334
undefined
Управлінський Облік 330
Автор невідомий
Фізика 327
Башняко.С
Фінансове право 388
Автор невідомий
Господарське законодавство України 334
Автор невідомий
Господарське право 765
Автор невідомий
Закон і зброя 341
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 328
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 329
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 328
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 331
Сохацька О.М
Біржова справа 356
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 428
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 572
В. С. Щербина
Господарче право 328
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 328
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 347
Тюрін Н.М
Економіка праці 537
Александрова Н.А
Економіка 327
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 370
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 330
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 393
Автор невідомий
Комп мережі 375
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 396
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 785
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 415
Башняк А
Адміністративного Права 327
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 865
Автор невідомий
Логіка 426
В. В. Кириленка
Макроекономіка 373
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 402
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 338
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 836
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 343
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 333
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 340
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 428
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 434
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 674
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 335
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 365
Автор невідомий
Контролінг 330
Автор невідомий
Контролінг 332
undefined
Контролінг 339
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 541
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 407
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 353
Автор невідомий
Корпоративне право 534
Автор невідомий
Корпоративне управління 412
Мельник Ю
Корпоративне Управління 455
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 460
Автор невідомий
Криміналістика 366
Автор невідомий
Кримінальне право 781
Автор невідомий
Адміністративне Право України 549
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 343
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 392
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 343
Автор невідомий
Біржовий ринок 336
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 361
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 578
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 361
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 331
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 330
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 672
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 335
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 329
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 492
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 344
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 349
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 343
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 350
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 328
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 327
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 388
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 343
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 357
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 651
Автор невідомий
Юридична деонтологія 370
Автор невідомий
Банківська статистика 333
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 367
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 338
Автор невідомий
Банківський аудит 349
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 369
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 329
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 436
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 328
Автор невідомий
Введення в Економіку 326
Якименко І З
Дискретна математика 381
Автор невідомий
Банківський нагляд 329
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 416
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 386
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 488
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 389
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 541
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 589
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 374
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 331
Автор невідомий
Митна справа 786
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 931
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 492
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 374
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 327
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 425
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 416
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 704
Автор невідомий
Регіональна економіка 346
Автор невідомий
Системи передавання даних 360
Автор невідомий
Статистика 329
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 352
Автор невідомий
Статистика 346
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 329
Автор невідомий
Стратегія підприємства 407
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 334
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 334
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1416
Автор невідомий
Управління Проектами 772
Автор невідомий
Управління проектами в зед 375
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 345
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 327
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 339
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 328
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 334
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 350
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 389
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 346
Автор невідомий
Компютерна графіка 329
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 349
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 330
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 333
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 350
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 335
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 413
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 326
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 335
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 338
Кравчук С Й
Господарське право 330
Овдій Л І
Iнвестування 332
Мороз В В
Iнформатика 444
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 334
Кравчук С Й
Господарське право 349
Скальський В В
Державне регулювання економіки 351
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 521
Сокирник І В
Діловодство 580
Герц А А
Екологічне право 674
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 346
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 451
Казімірова Л П
Заповідна справа 485
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 362
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 330
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 384
Співачук В Л
Історія економічних вчень 328
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 574
І Х Ткачук
Історія України 331
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 360
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 325
Дем’янюк М Б
Культурологiя 454
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 765
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 354
педагогічних досліджень
Основи науково 593
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 928
Гой І В
Основи підприємництва 372
Коссак В М
Основи права 361
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 416
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 340
Бевз М В
Логіка 363
Михайловська І М
Грошi та кредит 485
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 330
Кравчук С Й
Господарське право 413
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 331
Сокирниками И В
Делопроизводство 350
Михайловская и М
Деньги и кредит 724
Михайловская И
Деньги и кредит 348
Скальський В В
Державне регулювання економіки 335
Казимирова Л
Заповедное дело 404
Мороз В В
Информатика 345
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 326
Спивачук В Л
История экономических учений 337
Кулешова В В
Общая и социальная психология 378
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 330
Герц А А
Экологическое право 373
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 334
Авдий Л И
Инвестирование 328
Хрящевський В М
Химия 333
Квасницка Р С
Финансы предприятия 361
Форкун И В
Финансы 440
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 614
Петрук НК
Философия 654
Радецкая Л
Управленческий учет 330
Грицева А П
Деловой язык 334

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292