Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 932
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 845
план на тему Кофейня
Бизнес 529
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 468
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 960
Волинська держава
Галицько 1320
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 600
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1933
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5433
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5953
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 891
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 613
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 646
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 867
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 575
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 529
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 724
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 534
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 534
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 667
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 480
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 747
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 758
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 924
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 805
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 508
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2891
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2264
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 795
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 477
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 478
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 638
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2246
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 495
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 782
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 477
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 513
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 542
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 474
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 876
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 778
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 1063
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 501
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 696
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 2104
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 486
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 583
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2693
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2014
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 835
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 476
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 601
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 759
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3250
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 666
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 538
Автор невiдомий
Условные вероятности 708
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 590
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3520
Автор невiдомий
Шини 812
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 472
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 637
Автор невiдомий
Господарський облік 1459
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 5351
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 542
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 482
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 762
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 471
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 596
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 958
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 887
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 702
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 579
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 522
кредитні системи А. Матюх
Грошово 472
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 467
М. Михайловська
Переддипломна практика 558
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 469
Ярош В.Ю
Правознавство 469
Автор невідомий
Прочность нанострутур 469
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 467
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 467
Автор невідомий
Світ фінансів 472
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 472
Ковальчук С.В
Фінанси 634
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 468
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 662
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 468
Автор невідомий
Базові типи даних 485
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 748
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 613
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 469
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 808
Автор невідомий
Нотаріат України 877
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1256
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 492
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1267
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 475
Автор невідомий
Соціальна статистика 668
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 503
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 483
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 554
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 495
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 466
undefined
Управлінський Облік 476
Автор невідомий
Фізика 479
Башняко.С
Фінансове право 564
Автор невідомий
Господарське законодавство України 476
Автор невідомий
Господарське право 895
Автор невідомий
Закон і зброя 482
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 467
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 469
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 472
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 471
Сохацька О.М
Біржова справа 502
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 507
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 879
В. С. Щербина
Господарче право 478
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 472
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 465
Тюрін Н.М
Економіка праці 859
Александрова Н.А
Економіка 501
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 485
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 470
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 545
Автор невідомий
Комп мережі 492
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 573
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 1034
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 552
Башняк А
Адміністративного Права 466
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1122
Автор невідомий
Логіка 583
В. В. Кириленка
Макроекономіка 511
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 586
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 467
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 1042
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 525
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 472
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 467
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 592
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 556
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 980
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 467
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 507
Автор невідомий
Контролінг 467
Автор невідомий
Контролінг 475
undefined
Контролінг 475
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 740
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 580
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 491
Автор невідомий
Корпоративне право 746
Автор невідомий
Корпоративне управління 582
Мельник Ю
Корпоративне Управління 707
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 678
Автор невідомий
Криміналістика 491
Автор невідомий
Кримінальне право 979
Автор невідомий
Адміністративне Право України 708
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 469
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 505
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 466
Автор невідомий
Біржовий ринок 478
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 470
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 846
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 481
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 465
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 467
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 898
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 479
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 490
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 714
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 483
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 466
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 481
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 479
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 490
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 468
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 559
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 469
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 512
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 926
Автор невідомий
Юридична деонтологія 505
Автор невідомий
Банківська статистика 466
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 484
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 477
Автор невідомий
Банківський аудит 474
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 518
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 467
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 631
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 468
Автор невідомий
Введення в Економіку 466
Якименко І З
Дискретна математика 511
Автор невідомий
Банківський нагляд 469
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 547
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 518
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 612
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 806
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 819
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 829
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 624
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 505
Автор невідомий
Митна справа 952
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1523
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 623
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 515
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 467
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 581
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 547
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 947
Автор невідомий
Регіональна економіка 468
Автор невідомий
Системи передавання даних 466
Автор невідомий
Статистика 495
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 495
Автор невідомий
Статистика 469
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 473
Автор невідомий
Стратегія підприємства 545
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 466
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 474
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1940
Автор невідомий
Управління Проектами 1073
Автор невідомий
Управління проектами в зед 482
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 485
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 470
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 467
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 466
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 465
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 467
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 496
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 472
Автор невідомий
Компютерна графіка 476
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 516
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 466
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 482
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 497
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 466
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 604
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 465
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 533
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 470
Кравчук С Й
Господарське право 563
Овдій Л І
Iнвестування 469
Мороз В В
Iнформатика 547
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 467
Кравчук С Й
Господарське право 469
Скальський В В
Державне регулювання економіки 467
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 667
Сокирник І В
Діловодство 838
Герц А А
Екологічне право 1023
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 469
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 652
Казімірова Л П
Заповідна справа 604
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 466
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 467
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 479
Співачук В Л
Історія економічних вчень 469
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 931
І Х Ткачук
Історія України 498
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 466
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 466
Дем’янюк М Б
Культурологiя 736
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 1013
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 467
педагогічних досліджень
Основи науково 796
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1406
Гой І В
Основи підприємництва 530
Коссак В М
Основи права 486
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 564
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 467
Бевз М В
Логіка 516
Михайловська І М
Грошi та кредит 637
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 474
Кравчук С Й
Господарське право 567
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 466
Сокирниками И В
Делопроизводство 536
Михайловская и М
Деньги и кредит 915
Михайловская И
Деньги и кредит 466
Скальський В В
Державне регулювання економіки 465
Казимирова Л
Заповедное дело 547
Мороз В В
Информатика 467
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 481
Спивачук В Л
История экономических учений 468
Кулешова В В
Общая и социальная психология 549
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 466
Герц А А
Экологическое право 557
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 466
Авдий Л И
Инвестирование 466
Хрящевський В М
Химия 474
Квасницка Р С
Финансы предприятия 471
Форкун И В
Финансы 552
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 728
Петрук НК
Философия 846
Радецкая Л
Управленческий учет 476
Грицева А П
Деловой язык 466

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292