Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 887
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 777
план на тему Кофейня
Бизнес 562
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 450
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 776
Волинська держава
Галицько 1159
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 552
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1610
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5655
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5920
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 827
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 569
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 606
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 641
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 495
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 483
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 610
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 657
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 636
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 576
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 462
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 645
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 622
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 902
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 778
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 501
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2435
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1545
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 812
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 450
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 440
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 606
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2164
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 429
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 716
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 449
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 466
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 597
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 464
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 835
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 910
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 821
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 592
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 581
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1726
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 514
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 815
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2622
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1870
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 765
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 425
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 600
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 865
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3052
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 675
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 484
Автор невiдомий
Условные вероятности 809
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 620
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3108
Автор невiдомий
Шини 794
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 408
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 555
Автор невiдомий
Господарський облік 1182
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3396
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 513
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 470
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 642
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 409
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 609
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 892
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 769
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 507
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 427
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 480
кредитні системи А. Матюх
Грошово 383
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 388
М. Михайловська
Переддипломна практика 517
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 384
Ярош В.Ю
Правознавство 431
Автор невідомий
Прочность нанострутур 383
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 382
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 383
Автор невідомий
Світ фінансів 383
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 395
Ковальчук С.В
Фінанси 534
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 440
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 565
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 383
Автор невідомий
Базові типи даних 388
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 647
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 463
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 386
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 457
Автор невідомий
Нотаріат України 652
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1044
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 408
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1067
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 488
Автор невідомий
Соціальна статистика 713
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 435
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 426
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 599
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 475
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 414
undefined
Управлінський Облік 393
Автор невідомий
Фізика 386
Башняко.С
Фінансове право 408
Автор невідомий
Господарське законодавство України 393
Автор невідомий
Господарське право 389
Автор невідомий
Закон і зброя 384
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 383
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 386
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 384
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 452
Сохацька О.М
Біржова справа 580
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 392
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 704
В. С. Щербина
Господарче право 383
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 383
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 383
Тюрін Н.М
Економіка праці 582
Александрова Н.А
Економіка 386
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 392
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 388
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 383
Автор невідомий
Комп мережі 423
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 495
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 647
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 383
Башняк А
Адміністративного Права 385
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1005
Автор невідомий
Логіка 554
В. В. Кириленка
Макроекономіка 405
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 508
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 387
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 635
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 384
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 385
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 413
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 443
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 482
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 767
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 385
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 390
Автор невідомий
Контролінг 384
Автор невідомий
Контролінг 386
undefined
Контролінг 399
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 595
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 412
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 397
Автор невідомий
Корпоративне право 593
Автор невідомий
Корпоративне управління 494
Мельник Ю
Корпоративне Управління 567
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 558
Автор невідомий
Криміналістика 449
Автор невідомий
Кримінальне право 752
Автор невідомий
Адміністративне Право України 609
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 402
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 388
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 410
Автор невідомий
Біржовий ринок 384
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 385
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 737
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 406
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 384
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 398
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 784
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 383
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 385
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 558
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 416
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 386
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 394
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 419
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 385
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 388
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 479
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 420
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 453
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 777
Автор невідомий
Юридична деонтологія 506
Автор невідомий
Банківська статистика 384
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 469
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 658
Автор невідомий
Банківський аудит 384
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 442
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 385
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 593
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 391
Автор невідомий
Введення в Економіку 398
Якименко І З
Дискретна математика 434
Автор невідомий
Банківський нагляд 389
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 484
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 494
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 604
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 601
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 700
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 561
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 565
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 386
Автор невідомий
Митна справа 865
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 964
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 498
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 387
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 384
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 577
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 601
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 779
Автор невідомий
Регіональна економіка 385
Автор невідомий
Системи передавання даних 402
Автор невідомий
Статистика 462
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 404
Автор невідомий
Статистика 399
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 388
Автор невідомий
Стратегія підприємства 516
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 384
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 391
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1283
Автор невідомий
Управління Проектами 651
Автор невідомий
Управління проектами в зед 422
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 401
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 383
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 387
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 406
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 384
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 385
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 443
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 432
Автор невідомий
Компютерна графіка 390
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 457
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 388
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 421
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 384
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 383
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 487
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 397
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 436
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 401
Кравчук С Й
Господарське право 386
Овдій Л І
Iнвестування 383
Мороз В В
Iнформатика 428
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 384
Кравчук С Й
Господарське право 408
Скальський В В
Державне регулювання економіки 428
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 494
Сокирник І В
Діловодство 672
Герц А А
Екологічне право 657
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 395
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 506
Казімірова Л П
Заповідна справа 434
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 408
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 527
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 394
Співачук В Л
Історія економічних вчень 382
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 700
І Х Ткачук
Історія України 423
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 459
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 399
Дем’янюк М Б
Культурологiя 787
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 773
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 384
педагогічних досліджень
Основи науково 554
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1486
Гой І В
Основи підприємництва 595
Коссак В М
Основи права 398
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 459
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 424
Бевз М В
Логіка 429
Михайловська І М
Грошi та кредит 516
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 447
Кравчук С Й
Господарське право 491
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 383
Сокирниками И В
Делопроизводство 450
Михайловская и М
Деньги и кредит 641
Михайловская И
Деньги и кредит 383
Скальський В В
Державне регулювання економіки 384
Казимирова Л
Заповедное дело 535
Мороз В В
Информатика 387
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 385
Спивачук В Л
История экономических учений 382
Кулешова В В
Общая и социальная психология 628
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 384
Герц А А
Экологическое право 515
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 383
Авдий Л И
Инвестирование 383
Хрящевський В М
Химия 400
Квасницка Р С
Финансы предприятия 386
Форкун И В
Финансы 414
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 625
Петрук НК
Философия 629
Радецкая Л
Управленческий учет 388
Грицева А П
Деловой язык 383

Нові надходження

Всього підручників:

292