Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 898
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 818
план на тему Кофейня
Бизнес 503
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 439
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 934
Волинська держава
Галицько 1256
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 572
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1884
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5169
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5624
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 836
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 589
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 604
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 824
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 546
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 494
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 682
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 511
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 505
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 620
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 448
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 703
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 711
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 864
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 743
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 485
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2839
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2165
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 761
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 452
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 449
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 613
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2147
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 469
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 751
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 451
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 482
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 511
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 448
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 837
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 743
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 1016
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 471
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 672
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 2041
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 457
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 541
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2574
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1929
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 781
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 454
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 577
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 710
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3113
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 633
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 513
Автор невiдомий
Условные вероятности 669
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 508
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3349
Автор невiдомий
Шини 776
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 445
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 613
Автор невiдомий
Господарський облік 1413
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 5190
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 521
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 454
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 719
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 447
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 573
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 936
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 832
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 676
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 546
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 490
кредитні системи А. Матюх
Грошово 440
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 441
М. Михайловська
Переддипломна практика 534
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 440
Ярош В.Ю
Правознавство 440
Автор невідомий
Прочность нанострутур 441
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 441
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 437
Автор невідомий
Світ фінансів 438
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 446
Ковальчук С.В
Фінанси 611
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 444
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 633
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 441
Автор невідомий
Базові типи даних 454
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 708
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 586
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 441
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 782
Автор невідомий
Нотаріат України 842
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1184
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 461
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1216
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 440
Автор невідомий
Соціальна статистика 643
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 476
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 446
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 523
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 465
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 440
undefined
Управлінський Облік 446
Автор невідомий
Фізика 437
Башняко.С
Фінансове право 536
Автор невідомий
Господарське законодавство України 437
Автор невідомий
Господарське право 873
Автор невідомий
Закон і зброя 445
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 437
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 441
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 441
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 445
Сохацька О.М
Біржова справа 470
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 490
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 835
В. С. Щербина
Господарче право 452
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 451
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 438
Тюрін Н.М
Економіка праці 816
Александрова Н.А
Економіка 471
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 465
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 448
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 518
Автор невідомий
Комп мережі 467
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 526
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 995
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 527
Башняк А
Адміністративного Права 447
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1086
Автор невідомий
Логіка 555
В. В. Кириленка
Макроекономіка 469
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 513
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 443
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 1009
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 495
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 449
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 437
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 564
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 535
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 928
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 443
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 480
Автор невідомий
Контролінг 441
Автор невідомий
Контролінг 453
undefined
Контролінг 446
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 704
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 554
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 465
Автор невідомий
Корпоративне право 703
Автор невідомий
Корпоративне управління 548
Мельник Ю
Корпоративне Управління 664
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 641
Автор невідомий
Криміналістика 471
Автор невідомий
Кримінальне право 939
Автор невідомий
Адміністративне Право України 672
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 446
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 488
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 440
Автор невідомий
Біржовий ринок 448
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 445
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 789
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 459
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 438
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 438
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 859
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 456
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 461
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 681
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 458
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 447
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 453
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 453
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 468
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 444
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 535
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 449
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 484
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 876
Автор невідомий
Юридична деонтологія 482
Автор невідомий
Банківська статистика 439
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 456
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 451
Автор невідомий
Банківський аудит 450
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 482
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 438
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 591
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 445
Автор невідомий
Введення в Економіку 440
Якименко І З
Дискретна математика 482
Автор невідомий
Банківський нагляд 438
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 520
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 493
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 594
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 708
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 761
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 789
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 587
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 464
Автор невідомий
Митна справа 913
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1443
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 599
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 494
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 437
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 554
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 509
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 913
Автор невідомий
Регіональна економіка 437
Автор невідомий
Системи передавання даних 443
Автор невідомий
Статистика 470
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 458
Автор невідомий
Статистика 440
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 439
Автор невідомий
Стратегія підприємства 512
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 439
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 452
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1883
Автор невідомий
Управління Проектами 1012
Автор невідомий
Управління проектами в зед 461
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 466
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 437
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 437
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 447
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 438
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 438
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 469
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 449
Автор невідомий
Компютерна графіка 450
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 487
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 439
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 448
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 475
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 438
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 578
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 438
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 455
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 439
Кравчук С Й
Господарське право 527
Овдій Л І
Iнвестування 435
Мороз В В
Iнформатика 530
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 437
Кравчук С Й
Господарське право 437
Скальський В В
Державне регулювання економіки 443
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 643
Сокирник І В
Діловодство 801
Герц А А
Екологічне право 985
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 439
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 617
Казімірова Л П
Заповідна справа 577
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 440
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 435
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 461
Співачук В Л
Історія економічних вчень 446
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 894
І Х Ткачук
Історія України 467
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 436
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 437
Дем’янюк М Б
Культурологiя 693
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 980
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 438
педагогічних досліджень
Основи науково 748
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1321
Гой І В
Основи підприємництва 501
Коссак В М
Основи права 456
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 528
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 438
Бевз М В
Логіка 492
Михайловська І М
Грошi та кредит 591
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 447
Кравчук С Й
Господарське право 538
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 441
Сокирниками И В
Делопроизводство 504
Михайловская и М
Деньги и кредит 878
Михайловская И
Деньги и кредит 435
Скальський В В
Державне регулювання економіки 443
Казимирова Л
Заповедное дело 514
Мороз В В
Информатика 437
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 456
Спивачук В Л
История экономических учений 437
Кулешова В В
Общая и социальная психология 515
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 438
Герц А А
Экологическое право 527
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 440
Авдий Л И
Инвестирование 438
Хрящевський В М
Химия 452
Квасницка Р С
Финансы предприятия 440
Форкун И В
Финансы 529
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 703
Петрук НК
Философия 810
Радецкая Л
Управленческий учет 452
Грицева А П
Деловой язык 433

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292