Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 748
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 716
план на тему Кофейня
Бизнес 400
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 346
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 822
Волинська держава
Галицько 1083
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 420
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1500
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4217
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4635
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 624
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 460
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 464
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 606
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 415
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 355
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 552
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 425
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 359
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 443
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 328
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 517
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 513
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 676
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 529
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 385
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2249
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1639
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 608
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 350
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 318
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 503
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1790
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 364
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 616
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 312
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 365
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 391
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 339
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 592
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 549
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 856
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 359
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 574
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1612
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 355
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 402
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1953
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1535
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 503
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 319
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 380
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 474
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2522
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 494
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 392
Автор невiдомий
Условные вероятности 526
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 342
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2807
Автор невiдомий
Шини 619
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 314
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 456
Автор невiдомий
Господарський облік 1186
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3645
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 387
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 354
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 514
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 326
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 438
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 803
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 562
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 506
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 437
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 368
кредитні системи А. Матюх
Грошово 311
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 314
М. Михайловська
Переддипломна практика 389
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 325
Ярош В.Ю
Правознавство 315
Автор невідомий
Прочность нанострутур 311
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 312
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 313
Автор невідомий
Світ фінансів 313
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 317
Ковальчук С.В
Фінанси 447
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 310
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 489
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 313
Автор невідомий
Базові типи даних 311
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 532
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 373
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 312
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 409
Автор невідомий
Нотаріат України 629
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 728
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 311
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 873
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 312
Автор невідомий
Соціальна статистика 457
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 313
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 312
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 378
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 314
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 324
undefined
Управлінський Облік 311
Автор невідомий
Фізика 310
Башняко.С
Фінансове право 354
Автор невідомий
Господарське законодавство України 316
Автор невідомий
Господарське право 750
Автор невідомий
Закон і зброя 326
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 312
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 312
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 312
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 313
Сохацька О.М
Біржова справа 326
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 401
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 538
В. С. Щербина
Господарче право 313
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 315
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 327
Тюрін Н.М
Економіка праці 483
Александрова Н.А
Економіка 316
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 321
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 314
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 356
Автор невідомий
Комп мережі 346
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 376
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 703
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 385
Башняк А
Адміністративного Права 311
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 814
Автор невідомий
Логіка 399
В. В. Кириленка
Макроекономіка 335
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 380
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 314
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 763
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 315
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 313
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 319
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 393
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 402
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 627
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 318
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 338
Автор невідомий
Контролінг 322
Автор невідомий
Контролінг 315
undefined
Контролінг 314
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 442
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 323
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 314
Автор невідомий
Корпоративне право 446
Автор невідомий
Корпоративне управління 380
Мельник Ю
Корпоративне Управління 401
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 414
Автор невідомий
Криміналістика 326
Автор невідомий
Кримінальне право 739
Автор невідомий
Адміністративне Право України 511
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 312
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 376
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 315
Автор невідомий
Біржовий ринок 311
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 344
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 521
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 333
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 315
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 315
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 605
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 313
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 310
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 449
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 313
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 330
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 312
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 326
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 311
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 311
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 340
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 321
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 332
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 568
Автор невідомий
Юридична деонтологія 340
Автор невідомий
Банківська статистика 314
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 350
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 313
Автор невідомий
Банківський аудит 332
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 331
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 312
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 404
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 311
Автор невідомий
Введення в Економіку 310
Якименко І З
Дискретна математика 340
Автор невідомий
Банківський нагляд 313
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 382
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 347
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 461
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 361
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 484
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 469
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 351
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 314
Автор невідомий
Митна справа 766
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 776
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 466
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 335
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 311
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 409
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 397
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 635
Автор невідомий
Регіональна економіка 316
Автор невідомий
Системи передавання даних 340
Автор невідомий
Статистика 309
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 323
Автор невідомий
Статистика 332
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 311
Автор невідомий
Стратегія підприємства 392
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 310
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 314
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1253
Автор невідомий
Управління Проектами 683
Автор невідомий
Управління проектами в зед 347
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 326
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 311
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 310
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 316
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 311
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 312
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 357
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 310
Автор невідомий
Компютерна графіка 316
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 327
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 312
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 313
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 327
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 310
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 381
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 311
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 310
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 319
Кравчук С Й
Господарське право 311
Овдій Л І
Iнвестування 318
Мороз В В
Iнформатика 389
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 311
Кравчук С Й
Господарське право 328
Скальський В В
Державне регулювання економіки 329
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 493
Сокирник І В
Діловодство 521
Герц А А
Екологічне право 596
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 321
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 408
Казімірова Л П
Заповідна справа 472
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 341
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 310
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 340
Співачук В Л
Історія економічних вчень 314
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 492
І Х Ткачук
Історія України 312
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 344
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 311
Дем’янюк М Б
Культурологiя 410
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 663
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 332
педагогічних досліджень
Основи науково 523
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 835
Гой І В
Основи підприємництва 342
Коссак В М
Основи права 326
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 388
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 315
Бевз М В
Логіка 328
Михайловська І М
Грошi та кредит 457
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 312
Кравчук С Й
Господарське право 390
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 310
Сокирниками И В
Делопроизводство 331
Михайловская и М
Деньги и кредит 688
Михайловская И
Деньги и кредит 342
Скальський В В
Державне регулювання економіки 317
Казимирова Л
Заповедное дело 381
Мороз В В
Информатика 323
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 316
Спивачук В Л
История экономических учений 314
Кулешова В В
Общая и социальная психология 348
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 312
Герц А А
Экологическое право 337
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 317
Авдий Л И
Инвестирование 313
Хрящевський В М
Химия 311
Квасницка Р С
Финансы предприятия 343
Форкун И В
Финансы 419
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 601
Петрук НК
Философия 619
Радецкая Л
Управленческий учет 318
Грицева А П
Деловой язык 312

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292