Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 754
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 638
план на тему Кофейня
Бизнес 416
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 362
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 618
Волинська держава
Галицько 961
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 439
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1222
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4464
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 4899
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 632
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 460
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 488
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 524
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 402
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 372
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 489
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 483
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 434
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 437
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 358
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 520
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 492
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 735
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 623
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 401
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2099
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1292
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 665
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 362
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 354
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 486
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1814
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 351
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 594
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 347
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 371
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 433
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 353
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 610
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 629
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 693
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 432
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 485
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1522
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 394
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 560
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1947
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1514
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 580
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 339
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 476
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 611
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2526
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 515
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 379
Автор невiдомий
Условные вероятности 602
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 468
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2614
Автор невiдомий
Шини 624
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 320
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 451
Автор невiдомий
Господарський облік 934
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 2727
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 420
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 364
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 479
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 321
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 433
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 687
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 614
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 405
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 335
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 324
кредитні системи А. Матюх
Грошово 281
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 279
М. Михайловська
Переддипломна практика 355
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 280
Ярош В.Ю
Правознавство 291
Автор невідомий
Прочность нанострутур 282
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 281
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 278
Автор невідомий
Світ фінансів 279
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 282
Ковальчук С.В
Фінанси 391
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 292
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 421
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 278
Автор невідомий
Базові типи даних 285
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 499
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 347
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 279
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 367
Автор невідомий
Нотаріат України 489
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 708
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 316
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 778
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 340
Автор невідомий
Соціальна статистика 483
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 314
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 304
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 415
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 345
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 309
undefined
Управлінський Облік 299
Автор невідомий
Фізика 281
Башняко.С
Фінансове право 285
Автор невідомий
Господарське законодавство України 283
Автор невідомий
Господарське право 288
Автор невідомий
Закон і зброя 281
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 279
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 279
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 280
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 280
Сохацька О.М
Біржова справа 380
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 294
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 533
В. С. Щербина
Господарче право 280
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 283
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 279
Тюрін Н.М
Економіка праці 401
Александрова Н.А
Економіка 282
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 279
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 290
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 298
Автор невідомий
Комп мережі 309
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 360
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 469
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 279
Башняк А
Адміністративного Права 279
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 811
Автор невідомий
Логіка 374
В. В. Кириленка
Макроекономіка 289
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 336
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 279
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 462
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 279
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 278
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 312
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 323
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 368
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 607
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 279
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 281
Автор невідомий
Контролінг 302
Автор невідомий
Контролінг 281
undefined
Контролінг 279
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 417
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 305
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 297
Автор невідомий
Корпоративне право 466
Автор невідомий
Корпоративне управління 335
Мельник Ю
Корпоративне Управління 409
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 417
Автор невідомий
Криміналістика 328
Автор невідомий
Кримінальне право 548
Автор невідомий
Адміністративне Право України 469
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 279
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 279
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 294
Автор невідомий
Біржовий ринок 281
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 281
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 520
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 297
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 279
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 278
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 604
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 280
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 279
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 402
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 296
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 285
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 293
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 305
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 278
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 280
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 349
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 299
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 322
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 538
Автор невідомий
Юридична деонтологія 399
Автор невідомий
Банківська статистика 280
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 312
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 291
Автор невідомий
Банківський аудит 286
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 327
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 280
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 416
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 278
Автор невідомий
Введення в Економіку 301
Якименко І З
Дискретна математика 297
Автор невідомий
Банківський нагляд 280
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 363
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 345
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 423
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 447
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 547
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 446
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 391
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 309
Автор невідомий
Митна справа 703
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 691
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 383
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 294
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 279
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 380
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 419
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 591
Автор невідомий
Регіональна економіка 281
Автор невідомий
Системи передавання даних 283
Автор невідомий
Статистика 292
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 279
Автор невідомий
Статистика 288
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 281
Автор невідомий
Стратегія підприємства 355
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 280
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 279
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1074
Автор невідомий
Управління Проектами 484
Автор невідомий
Управління проектами в зед 312
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 312
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 280
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 277
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 279
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 278
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 279
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 327
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 282
Автор невідомий
Компютерна графіка 279
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 333
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 280
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 309
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 285
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 279
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 343
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 278
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 307
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 278
Кравчук С Й
Господарське право 283
Овдій Л І
Iнвестування 278
Мороз В В
Iнформатика 319
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 287
Кравчук С Й
Господарське право 302
Скальський В В
Державне регулювання економіки 287
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 354
Сокирник І В
Діловодство 438
Герц А А
Екологічне право 501
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 310
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 363
Казімірова Л П
Заповідна справа 318
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 286
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 352
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 284
Співачук В Л
Історія економічних вчень 288
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 503
І Х Ткачук
Історія України 321
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 318
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 295
Дем’янюк М Б
Культурологiя 487
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 567
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 284
педагогічних досліджень
Основи науково 401
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 964
Гой І В
Основи підприємництва 392
Коссак В М
Основи права 283
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 347
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 301
Бевз М В
Логіка 313
Михайловська І М
Грошi та кредит 398
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 355
Кравчук С Й
Господарське право 325
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 278
Сокирниками И В
Делопроизводство 311
Михайловская и М
Деньги и кредит 486
Михайловская И
Деньги и кредит 281
Скальський В В
Державне регулювання економіки 278
Казимирова Л
Заповедное дело 354
Мороз В В
Информатика 278
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 288
Спивачук В Л
История экономических учений 280
Кулешова В В
Общая и социальная психология 421
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 276
Герц А А
Экологическое право 281
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 281
Авдий Л И
Инвестирование 278
Хрящевський В М
Химия 284
Квасницка Р С
Финансы предприятия 281
Форкун И В
Финансы 318
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 537
Петрук НК
Философия 505
Радецкая Л
Управленческий учет 282
Грицева А П
Деловой язык 282

Нові надходження

Всього підручників:

292