Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 627
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 534
план на тему Кофейня
Бизнес 339
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 297
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 496
Волинська держава
Галицько 787
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 337
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 873
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3523
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3938
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 472
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 367
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 361
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 429
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 316
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 299
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 406
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 342
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 309
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 335
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 276
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 425
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 413
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 588
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 453
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 297
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 1695
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1065
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 528
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 271
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 269
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 408
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1514
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 289
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 522
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 253
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 288
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 311
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 275
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 454
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 489
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 552
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 314
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 398
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1240
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 276
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 336
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1341
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1280
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 391
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 249
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 345
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 412
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2177
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 404
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 299
Автор невiдомий
Условные вероятности 446
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 297
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2366
Автор невiдомий
Шини 487
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 262
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 363
Автор невiдомий
Господарський облік 731
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 2053
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 317
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 275
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 382
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 260
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 329
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 538
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 423
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 306
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 266
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 228
кредитні системи А. Матюх
Грошово 190
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 190
М. Михайловська
Переддипломна практика 253
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 189
Ярош В.Ю
Правознавство 191
Автор невідомий
Прочность нанострутур 188
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 200
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 189
Автор невідомий
Світ фінансів 191
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 211
Ковальчук С.В
Фінанси 269
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 191
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 317
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 191
Автор невідомий
Базові типи даних 194
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 342
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 222
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 189
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 248
Автор невідомий
Нотаріат України 385
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 475
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 222
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 478
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 205
Автор невідомий
Соціальна статистика 272
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 196
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 191
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 264
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 226
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 190
undefined
Управлінський Облік 218
Автор невідомий
Фізика 188
Башняко.С
Фінансове право 192
Автор невідомий
Господарське законодавство України 204
Автор невідомий
Господарське право 196
Автор невідомий
Закон і зброя 192
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 195
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 189
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 189
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 190
Сохацька О.М
Біржова справа 227
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 227
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 358
В. С. Щербина
Господарче право 188
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 192
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 193
Тюрін Н.М
Економіка праці 283
Александрова Н.А
Економіка 188
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 190
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 199
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 232
Автор невідомий
Комп мережі 235
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 262
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 353
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 189
Башняк А
Адміністративного Права 188
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 648
Автор невідомий
Логіка 254
В. В. Кириленка
Макроекономіка 222
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 220
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 189
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 355
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 188
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 191
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 200
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 239
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 257
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 379
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 211
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 192
Автор невідомий
Контролінг 188
Автор невідомий
Контролінг 191
undefined
Контролінг 203
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 295
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 198
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 190
Автор невідомий
Корпоративне право 315
Автор невідомий
Корпоративне управління 227
Мельник Ю
Корпоративне Управління 252
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 282
Автор невідомий
Криміналістика 234
Автор невідомий
Кримінальне право 365
Автор невідомий
Адміністративне Право України 330
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 200
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 216
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 198
Автор невідомий
Біржовий ринок 190
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 208
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 342
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 212
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 191
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 193
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 403
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 190
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 190
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 306
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 210
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 201
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 200
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 191
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 188
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 188
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 216
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 205
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 195
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 341
Автор невідомий
Юридична деонтологія 244
Автор невідомий
Банківська статистика 189
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 234
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 193
Автор невідомий
Банківський аудит 187
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 217
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 189
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 252
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 193
Автор невідомий
Введення в Економіку 189
Якименко І З
Дискретна математика 192
Автор невідомий
Банківський нагляд 188
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 257
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 225
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 293
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 289
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 315
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 305
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 222
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 193
Автор невідомий
Митна справа 580
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 390
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 259
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 206
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 188
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 249
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 278
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 417
Автор невідомий
Регіональна економіка 188
Автор невідомий
Системи передавання даних 189
Автор невідомий
Статистика 190
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 191
Автор невідомий
Статистика 196
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 191
Автор невідомий
Стратегія підприємства 221
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 188
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 203
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 736
Автор невідомий
Управління Проектами 333
Автор невідомий
Управління проектами в зед 232
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 187
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 188
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 211
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 190
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 190
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 210
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 188
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 193
Автор невідомий
Компютерна графіка 191
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 228
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 189
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 198
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 195
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 192
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 244
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 188
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 198
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 189
Кравчук С Й
Господарське право 192
Овдій Л І
Iнвестування 187
Мороз В В
Iнформатика 236
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 206
Кравчук С Й
Господарське право 208
Скальський В В
Державне регулювання економіки 189
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 249
Сокирник І В
Діловодство 279
Герц А А
Екологічне право 323
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 189
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 244
Казімірова Л П
Заповідна справа 236
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 206
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 197
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 199
Співачук В Л
Історія економічних вчень 194
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 328
І Х Ткачук
Історія України 211
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 208
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 203
Дем’янюк М Б
Культурологiя 278
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 344
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 201
педагогічних досліджень
Основи науково 266
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 515
Гой І В
Основи підприємництва 255
Коссак В М
Основи права 188
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 210
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 188
Бевз М В
Логіка 215
Михайловська І М
Грошi та кредит 264
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 246
Кравчук С Й
Господарське право 225
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 189
Сокирниками И В
Делопроизводство 195
Михайловская и М
Деньги и кредит 380
Михайловская И
Деньги и кредит 221
Скальський В В
Державне регулювання економіки 188
Казимирова Л
Заповедное дело 235
Мороз В В
Информатика 188
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 189
Спивачук В Л
История экономических учений 190
Кулешова В В
Общая и социальная психология 233
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 190
Герц А А
Экологическое право 205
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 190
Авдий Л И
Инвестирование 190
Хрящевський В М
Химия 195
Квасницка Р С
Финансы предприятия 198
Форкун И В
Финансы 251
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 498
Петрук НК
Философия 355
Радецкая Л
Управленческий учет 187
Грицева А П
Деловой язык 192

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292