Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 863
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 796
план на тему Кофейня
Бизнес 479
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 416
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 912
Волинська держава
Галицько 1215
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 545
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1846
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5009
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5428
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 790
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 569
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 574
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 792
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 525
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 459
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 650
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 496
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 475
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 583
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 426
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 647
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 665
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 820
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 697
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 467
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2786
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2082
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 722
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 433
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 426
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 592
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2057
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 448
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 726
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 433
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 457
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 484
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 426
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 808
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 689
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 990
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 447
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 654
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1993
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 438
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 507
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2480
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1848
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 740
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 435
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 556
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 665
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2972
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 605
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 495
Автор невiдомий
Условные вероятности 642
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 482
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3226
Автор невiдомий
Шини 751
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 428
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 590
Автор невiдомий
Господарський облік 1378
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 4631
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 503
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 431
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 694
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 427
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 561
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 919
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 790
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 651
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 533
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 469
кредитні системи А. Матюх
Грошово 427
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 419
М. Михайловська
Переддипломна практика 512
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 426
Ярош В.Ю
Правознавство 423
Автор невідомий
Прочность нанострутур 423
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 418
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 421
Автор невідомий
Світ фінансів 422
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 423
Ковальчук С.В
Фінанси 585
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 426
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 612
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 423
Автор невідомий
Базові типи даних 433
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 681
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 558
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 419
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 752
Автор невідомий
Нотаріат України 799
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1103
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 438
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1169
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 420
Автор невідомий
Соціальна статистика 614
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 451
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 433
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 502
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 439
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 417
undefined
Управлінський Облік 422
Автор невідомий
Фізика 420
Башняко.С
Фінансове право 509
Автор невідомий
Господарське законодавство України 418
Автор невідомий
Господарське право 858
Автор невідомий
Закон і зброя 428
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 420
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 425
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 420
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 431
Сохацька О.М
Біржова справа 448
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 480
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 765
В. С. Щербина
Господарче право 432
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 432
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 421
Тюрін Н.М
Економіка праці 779
Александрова Н.А
Економіка 452
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 447
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 428
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 490
Автор невідомий
Комп мережі 450
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 496
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 962
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 499
Башняк А
Адміністративного Права 428
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1047
Автор невідомий
Логіка 529
В. В. Кириленка
Макроекономіка 450
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 494
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 426
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 984
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 475
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 426
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 423
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 543
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 514
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 868
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 427
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 458
Автор невідомий
Контролінг 423
Автор невідомий
Контролінг 434
undefined
Контролінг 429
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 677
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 529
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 442
Автор невідомий
Корпоративне право 665
Автор невідомий
Корпоративне управління 513
Мельник Ю
Корпоративне Управління 624
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 614
Автор невідомий
Криміналістика 449
Автор невідомий
Кримінальне право 901
Автор невідомий
Адміністративне Право України 643
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 420
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 468
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 418
Автор невідомий
Біржовий ринок 427
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 430
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 751
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 443
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 419
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 416
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 818
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 429
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 438
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 654
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 437
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 422
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 431
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 427
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 451
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 424
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 508
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 424
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 436
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 838
Автор невідомий
Юридична деонтологія 460
Автор невідомий
Банківська статистика 423
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 441
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 428
Автор невідомий
Банківський аудит 429
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 446
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 416
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 565
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 426
Автор невідомий
Введення в Економіку 425
Якименко І З
Дискретна математика 465
Автор невідомий
Банківський нагляд 415
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 499
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 472
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 571
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 663
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 724
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 749
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 548
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 426
Автор невідомий
Митна справа 888
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1363
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 578
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 468
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 418
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 528
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 490
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 876
Автор невідомий
Регіональна економіка 415
Автор невідомий
Системи передавання даних 428
Автор невідомий
Статистика 445
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 437
Автор невідомий
Статистика 425
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 424
Автор невідомий
Стратегія підприємства 490
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 418
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 431
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1822
Автор невідомий
Управління Проектами 972
Автор невідомий
Управління проектами в зед 442
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 449
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 415
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 419
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 431
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 420
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 417
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 450
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 427
Автор невідомий
Компютерна графіка 425
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 460
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 418
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 426
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 451
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 418
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 543
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 416
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 426
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 416
Кравчук С Й
Господарське право 417
Овдій Л І
Iнвестування 419
Мороз В В
Iнформатика 516
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 416
Кравчук С Й
Господарське право 418
Скальський В В
Державне регулювання економіки 429
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 618
Сокирник І В
Діловодство 769
Герц А А
Екологічне право 960
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 416
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 591
Казімірова Л П
Заповідна справа 558
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 422
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 416
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 451
Співачук В Л
Історія економічних вчень 421
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 857
І Х Ткачук
Історія України 425
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 416
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 415
Дем’янюк М Б
Культурологiя 656
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 940
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 415
педагогічних досліджень
Основи науково 729
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1258
Гой І В
Основи підприємництва 471
Коссак В М
Основи права 438
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 506
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 414
Бевз М В
Логіка 470
Михайловська І М
Грошi та кредит 574
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 427
Кравчук С Й
Господарське право 513
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 424
Сокирниками И В
Делопроизводство 470
Михайловская и М
Деньги и кредит 854
Михайловская И
Деньги и кредит 415
Скальський В В
Державне регулювання економіки 414
Казимирова Л
Заповедное дело 494
Мороз В В
Информатика 415
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 436
Спивачук В Л
История экономических учений 421
Кулешова В В
Общая и социальная психология 486
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 420
Герц А А
Экологическое право 506
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 419
Авдий Л И
Инвестирование 418
Хрящевський В М
Химия 434
Квасницка Р С
Финансы предприятия 415
Форкун И В
Финансы 514
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 687
Петрук НК
Философия 774
Радецкая Л
Управленческий учет 436
Грицева А П
Деловой язык 414

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292