Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 622
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 529
план на тему Кофейня
Бизнес 338
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 295
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 494
Волинська держава
Галицько 786
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 334
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 850
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3499
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 3910
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 467
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 365
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 358
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 429
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 313
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 295
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 405
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 340
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 308
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 328
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 274
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 424
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 409
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 581
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 447
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 293
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 1688
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1060
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 521
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 268
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 266
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 407
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1487
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 288
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 520
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 250
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 286
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 307
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 272
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 451
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 469
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 549
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 310
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 396
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1236
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 273
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 332
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 1326
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1272
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 387
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 246
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 342
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 405
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2155
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 401
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 297
Автор невiдомий
Условные вероятности 441
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 294
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2355
Автор невiдомий
Шини 485
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 257
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 358
Автор невiдомий
Господарський облік 730
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 2035
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 315
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 275
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 380
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 257
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 324
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 533
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 419
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 302
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 263
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 224
кредитні системи А. Матюх
Грошово 187
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 186
М. Михайловська
Переддипломна практика 251
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 187
Ярош В.Ю
Правознавство 187
Автор невідомий
Прочность нанострутур 188
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 197
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 186
Автор невідомий
Світ фінансів 188
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 204
Ковальчук С.В
Фінанси 263
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 189
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 316
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 186
Автор невідомий
Базові типи даних 192
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 341
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 220
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 186
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 244
Автор невідомий
Нотаріат України 373
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 467
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 218
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 470
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 204
Автор невідомий
Соціальна статистика 269
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 191
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 188
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 260
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 223
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 187
undefined
Управлінський Облік 218
Автор невідомий
Фізика 186
Башняко.С
Фінансове право 190
Автор невідомий
Господарське законодавство України 202
Автор невідомий
Господарське право 192
Автор невідомий
Закон і зброя 188
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 188
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 186
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 186
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 186
Сохацька О.М
Біржова справа 222
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 224
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 352
В. С. Щербина
Господарче право 186
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 189
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 186
Тюрін Н.М
Економіка праці 279
Александрова Н.А
Економіка 186
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 185
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 196
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 230
Автор невідомий
Комп мережі 231
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 259
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 347
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 185
Башняк А
Адміністративного Права 185
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 643
Автор невідомий
Логіка 252
В. В. Кириленка
Макроекономіка 220
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 216
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 187
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 352
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 185
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 187
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 195
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 235
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 253
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 374
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 208
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 189
Автор невідомий
Контролінг 187
Автор невідомий
Контролінг 187
undefined
Контролінг 199
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 289
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 195
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 185
Автор невідомий
Корпоративне право 308
Автор невідомий
Корпоративне управління 222
Мельник Ю
Корпоративне Управління 251
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 281
Автор невідомий
Криміналістика 232
Автор невідомий
Кримінальне право 355
Автор невідомий
Адміністративне Право України 326
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 195
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 214
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 197
Автор невідомий
Біржовий ринок 185
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 205
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 340
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 210
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 187
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 188
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 396
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 186
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 187
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 302
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 206
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 199
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 198
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 190
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 185
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 184
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 214
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 201
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 193
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 338
Автор невідомий
Юридична деонтологія 242
Автор невідомий
Банківська статистика 187
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 230
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 187
Автор невідомий
Банківський аудит 185
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 215
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 186
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 250
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 189
Автор невідомий
Введення в Економіку 186
Якименко І З
Дискретна математика 190
Автор невідомий
Банківський нагляд 185
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 250
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 222
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 287
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 288
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 309
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 298
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 218
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 190
Автор невідомий
Митна справа 575
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 385
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 256
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 201
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 186
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 244
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 277
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 412
Автор невідомий
Регіональна економіка 186
Автор невідомий
Системи передавання даних 188
Автор невідомий
Статистика 187
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 187
Автор невідомий
Статистика 193
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 185
Автор невідомий
Стратегія підприємства 218
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 185
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 198
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 724
Автор невідомий
Управління Проектами 331
Автор невідомий
Управління проектами в зед 228
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 186
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 186
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 207
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 187
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 186
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 208
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 187
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 189
Автор невідомий
Компютерна графіка 187
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 225
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 184
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 194
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 194
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 188
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 242
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 182
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 195
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 186
Кравчук С Й
Господарське право 191
Овдій Л І
Iнвестування 184
Мороз В В
Iнформатика 232
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 205
Кравчук С Й
Господарське право 206
Скальський В В
Державне регулювання економіки 185
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 248
Сокирник І В
Діловодство 273
Герц А А
Екологічне право 317
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 185
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 241
Казімірова Л П
Заповідна справа 233
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 204
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 193
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 197
Співачук В Л
Історія економічних вчень 193
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 325
І Х Ткачук
Історія України 206
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 206
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 201
Дем’янюк М Б
Культурологiя 278
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 340
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 199
педагогічних досліджень
Основи науково 265
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 507
Гой І В
Основи підприємництва 249
Коссак В М
Основи права 186
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 207
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 185
Бевз М В
Логіка 214
Михайловська І М
Грошi та кредит 260
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 245
Кравчук С Й
Господарське право 223
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 186
Сокирниками И В
Делопроизводство 191
Михайловская и М
Деньги и кредит 377
Михайловская И
Деньги и кредит 218
Скальський В В
Державне регулювання економіки 185
Казимирова Л
Заповедное дело 232
Мороз В В
Информатика 188
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 185
Спивачук В Л
История экономических учений 189
Кулешова В В
Общая и социальная психология 228
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 185
Герц А А
Экологическое право 203
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 188
Авдий Л И
Инвестирование 185
Хрящевський В М
Химия 193
Квасницка Р С
Финансы предприятия 196
Форкун И В
Финансы 249
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 496
Петрук НК
Философия 346
Радецкая Л
Управленческий учет 186
Грицева А П
Деловой язык 190

Зацікавило?

Нові надходження

Всього підручників:

292