Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 830
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 728
план на тему Кофейня
Бизнес 488
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 412
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 709
Волинська держава
Галицько 1078
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 510
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1397
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5136
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5416
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 727
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 525
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 541
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 598
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 457
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 442
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 571
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 587
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 549
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 523
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 424
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 589
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 572
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 833
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 717
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 457
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2281
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1412
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 750
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 413
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 403
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 559
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 1995
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 395
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 656
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 405
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 419
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 510
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 412
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 699
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 793
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 778
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 504
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 538
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1669
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 452
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 693
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2232
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 1662
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 674
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 387
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 547
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 742
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2772
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 583
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 442
Автор невiдомий
Условные вероятности 714
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 553
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2875
Автор невiдомий
Шини 733
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 368
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 512
Автор невiдомий
Господарський облік 1065
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3012
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 469
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 424
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 550
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 373
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 525
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 787
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 699
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 468
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 396
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 403
кредитні системи А. Матюх
Грошово 345
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 339
М. Михайловська
Переддипломна практика 444
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 339
Ярош В.Ю
Правознавство 377
Автор невідомий
Прочность нанострутур 343
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 346
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 345
Автор невідомий
Світ фінансів 343
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 355
Ковальчук С.В
Фінанси 484
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 367
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 516
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 339
Автор невідомий
Базові типи даних 346
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 583
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 424
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 339
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 413
Автор невідомий
Нотаріат України 597
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 855
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 375
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 918
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 432
Автор невідомий
Соціальна статистика 612
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 394
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 377
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 508
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 419
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 363
undefined
Управлінський Облік 357
Автор невідомий
Фізика 342
Башняко.С
Фінансове право 355
Автор невідомий
Господарське законодавство України 349
Автор невідомий
Господарське право 353
Автор невідомий
Закон і зброя 346
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 347
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 345
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 347
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 365
Сохацька О.М
Біржова справа 470
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 354
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 648
В. С. Щербина
Господарче право 345
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 343
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 342
Тюрін Н.М
Економіка праці 511
Александрова Н.А
Економіка 343
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 339
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 342
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 347
Автор невідомий
Комп мережі 387
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 441
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 571
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 340
Башняк А
Адміністративного Права 342
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 934
Автор невідомий
Логіка 469
В. В. Кириленка
Макроекономіка 363
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 420
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 339
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 550
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 343
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 340
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 378
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 400
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 440
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 704
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 345
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 338
Автор невідомий
Контролінг 354
Автор невідомий
Контролінг 342
undefined
Контролінг 343
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 525
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 359
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 352
Автор невідомий
Корпоративне право 544
Автор невідомий
Корпоративне управління 398
Мельник Ю
Корпоративне Управління 509
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 510
Автор невідомий
Криміналістика 404
Автор невідомий
Кримінальне право 653
Автор невідомий
Адміністративне Право України 559
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 344
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 348
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 369
Автор невідомий
Біржовий ринок 346
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 347
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 637
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 357
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 340
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 339
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 699
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 339
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 339
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 501
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 363
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 347
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 356
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 374
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 340
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 339
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 427
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 374
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 389
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 667
Автор невідомий
Юридична деонтологія 467
Автор невідомий
Банківська статистика 341
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 405
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 616
Автор невідомий
Банківський аудит 341
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 407
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 342
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 531
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 346
Автор невідомий
Введення в Економіку 365
Якименко І З
Дискретна математика 368
Автор невідомий
Банківський нагляд 346
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 430
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 431
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 513
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 528
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 636
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 511
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 472
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 351
Автор невідомий
Митна справа 788
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 855
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 451
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 340
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 343
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 472
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 499
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 687
Автор невідомий
Регіональна економіка 345
Автор невідомий
Системи передавання даних 344
Автор невідомий
Статистика 379
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 352
Автор невідомий
Статистика 362
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 348
Автор невідомий
Стратегія підприємства 438
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 339
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 347
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1173
Автор невідомий
Управління Проектами 567
Автор невідомий
Управління проектами в зед 381
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 363
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 344
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 350
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 342
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 342
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 339
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 403
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 370
Автор невідомий
Компютерна графіка 344
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 396
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 340
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 364
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 341
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 343
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 431
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 342
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 371
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 360
Кравчук С Й
Господарське право 344
Овдій Л І
Iнвестування 342
Мороз В В
Iнформатика 388
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 344
Кравчук С Й
Господарське право 372
Скальський В В
Державне регулювання економіки 366
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 432
Сокирник І В
Діловодство 546
Герц А А
Екологічне право 585
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 354
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 439
Казімірова Л П
Заповідна справа 391
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 359
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 433
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 351
Співачук В Л
Історія економічних вчень 343
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 615
І Х Ткачук
Історія України 385
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 395
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 360
Дем’янюк М Б
Культурологiя 609
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 698
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 342
педагогічних досліджень
Основи науково 480
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1201
Гой І В
Основи підприємництва 496
Коссак В М
Основи права 354
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 421
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 387
Бевз М В
Логіка 391
Михайловська І М
Грошi та кредит 471
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 408
Кравчук С Й
Господарське право 408
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 338
Сокирниками И В
Делопроизводство 389
Михайловская и М
Деньги и кредит 557
Михайловская И
Деньги и кредит 346
Скальський В В
Державне регулювання економіки 339
Казимирова Л
Заповедное дело 448
Мороз В В
Информатика 341
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 339
Спивачук В Л
История экономических учений 342
Кулешова В В
Общая и социальная психология 520
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 328
Герц А А
Экологическое право 384
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 341
Авдий Л И
Инвестирование 341
Хрящевський В М
Химия 353
Квасницка Р С
Финансы предприятия 344
Форкун И В
Финансы 377
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 584
Петрук НК
Философия 575
Радецкая Л
Управленческий учет 345
Грицева А П
Деловой язык 340

Нові надходження

Всього підручників:

292