Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 951
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 869
план на тему Кофейня
Бизнес 543
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 489
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 987
Волинська держава
Галицько 1365
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 614
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1985
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 5656
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6134
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 941
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 632
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 666
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 895
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 594
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 555
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 749
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 555
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 558
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 701
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 496
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 775
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 790
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 962
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 840
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 522
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2967
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 2358
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 825
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 492
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 492
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 653
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2320
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 515
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 801
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 497
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 531
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 575
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 494
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 912
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 800
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 1093
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 529
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 719
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 2147
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 507
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 609
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2831
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2069
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 867
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 491
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 621
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 787
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3343
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 688
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 551
Автор невiдомий
Условные вероятности 735
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 613
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3623
Автор невiдомий
Шини 833
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 490
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 661
Автор невiдомий
Господарський облік 1505
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 5519
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 563
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 495
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 787
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 494
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 630
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 983
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 948
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 738
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 595
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 541
кредитні системи А. Матюх
Грошово 490
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 492
М. Михайловська
Переддипломна практика 579
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 489
Ярош В.Ю
Правознавство 491
Автор невідомий
Прочность нанострутур 490
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 494
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 492
Автор невідомий
Світ фінансів 492
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 492
Ковальчук С.В
Фінанси 649
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 499
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 683
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 491
Автор невідомий
Базові типи даних 500
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 832
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 633
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 491
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 831
Автор невідомий
Нотаріат України 905
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1321
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 517
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1358
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 495
Автор невідомий
Соціальна статистика 717
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 528
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 504
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 583
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 524
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 494
undefined
Управлінський Облік 496
Автор невідомий
Фізика 493
Башняко.С
Фінансове право 575
Автор невідомий
Господарське законодавство України 493
Автор невідомий
Господарське право 912
Автор невідомий
Закон і зброя 498
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 492
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 493
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 489
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 491
Сохацька О.М
Біржова справа 531
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 526
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 932
В. С. Щербина
Господарче право 491
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 491
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 496
Тюрін Н.М
Економіка праці 899
Александрова Н.А
Економіка 515
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 501
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 490
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 573
Автор невідомий
Комп мережі 517
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 591
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 1090
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 569
Башняк А
Адміністративного Права 492
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1159
Автор невідомий
Логіка 606
В. В. Кириленка
Макроекономіка 548
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 667
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 494
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 1069
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 537
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 494
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 489
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 611
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 585
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 1092
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 489
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 530
Автор невідомий
Контролінг 490
Автор невідомий
Контролінг 491
undefined
Контролінг 500
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 788
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 600
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 518
Автор невідомий
Корпоративне право 775
Автор невідомий
Корпоративне управління 613
Мельник Ю
Корпоративне Управління 752
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 747
Автор невідомий
Криміналістика 505
Автор невідомий
Кримінальне право 1039
Автор невідомий
Адміністративне Право України 738
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 491
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 532
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 490
Автор невідомий
Біржовий ринок 494
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 491
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 888
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 503
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 490
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 491
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 953
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 494
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 510
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 755
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 537
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 490
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 502
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 515
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 505
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 489
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 597
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 490
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 536
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 976
Автор невідомий
Юридична деонтологія 528
Автор невідомий
Банківська статистика 494
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 509
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 508
Автор невідомий
Банківський аудит 496
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 535
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 491
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 703
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 489
Автор невідомий
Введення в Економіку 491
Якименко І З
Дискретна математика 533
Автор невідомий
Банківський нагляд 493
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 570
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 568
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 640
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 881
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 859
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 861
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 692
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 544
Автор невідомий
Митна справа 983
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1600
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 643
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 541
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 492
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 607
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 584
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 992
Автор невідомий
Регіональна економіка 492
Автор невідомий
Системи передавання даних 500
Автор невідомий
Статистика 515
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 519
Автор невідомий
Статистика 494
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 489
Автор невідомий
Стратегія підприємства 599
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 489
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 495
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 2047
Автор невідомий
Управління Проектами 1143
Автор невідомий
Управління проектами в зед 504
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 510
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 493
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 498
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 489
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 490
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 490
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 520
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 489
Автор невідомий
Компютерна графіка 490
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 540
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 490
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 501
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 513
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 490
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 649
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 490
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 602
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 492
Кравчук С Й
Господарське право 575
Овдій Л І
Iнвестування 490
Мороз В В
Iнформатика 577
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 492
Кравчук С Й
Господарське право 490
Скальський В В
Державне регулювання економіки 490
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 692
Сокирник І В
Діловодство 894
Герц А А
Екологічне право 1059
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 493
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 678
Казімірова Л П
Заповідна справа 630
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 491
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 491
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 504
Співачук В Л
Історія економічних вчень 491
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 984
І Х Ткачук
Історія України 514
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 491
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 489
Дем’янюк М Б
Культурологiя 787
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 1056
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 492
педагогічних досліджень
Основи науково 856
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1480
Гой І В
Основи підприємництва 550
Коссак В М
Основи права 508
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 595
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 490
Бевз М В
Логіка 535
Михайловська І М
Грошi та кредит 676
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 497
Кравчук С Й
Господарське право 594
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 490
Сокирниками И В
Делопроизводство 565
Михайловская и М
Деньги и кредит 954
Михайловская И
Деньги и кредит 488
Скальський В В
Державне регулювання економіки 491
Казимирова Л
Заповедное дело 570
Мороз В В
Информатика 491
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 499
Спивачук В Л
История экономических учений 490
Кулешова В В
Общая и социальная психология 642
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 491
Герц А А
Экологическое право 579
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 494
Авдий Л И
Инвестирование 489
Хрящевський В М
Химия 489
Квасницка Р С
Финансы предприятия 491
Форкун И В
Финансы 568
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 747
Петрук НК
Философия 875
Радецкая Л
Управленческий учет 496
Грицева А П
Деловой язык 494

Нові надходження

Всього підручників:

292